Caribisch NederLand ~ Bevolkingsontwikkeling

June 23, 2015

CBS

Deze tabel bevat informatie over de bevolkingsontwikkeling op de eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius door geboorte, sterfte en buitenlandse migratie.

De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling in de periode 2007-2009 zijn afkomstig van het Central Bureau of Statistics Netherlands Antilles and Island Registries (CBS-NA).
De in de tabel opgenomen cijfers over de bevolkingsontwikkeling vanaf het jaar 2010 is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CBS).

De CBS-standgegevens van 1 januari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 komen niet volledig overeen met de CBS-stroomgegevens van 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. Dit komt doordat nagekomen mutaties niet op de stroomgegevens worden verrekend. De verschillen die ontstaan zijn echter miniem.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007
Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief. In de jaren 2007 en 2008 zijn het aantal overleden personen voor Saba en Sint-Eustatius geschat. Daardoor corresponderen de aantallen van de bevolkingsgroei van die eilanden in 2008 niet met de standcijfers van 31 december 2008 en 1 januari 2009.

Wijzigingen per 12 augustus 2015 De definitieve cijfers voor 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede halfjaar van 2016 worden de definitieve cijfers over 2015 aan deze publicatie toegevoegd.

Ga naar: http://cbs.overheidsdata.nl/80539ned

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *