Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad ~ 5 december 1861 ~ Opheffing der slavernij in de West-Indische kolonien

July 3, 2015

Opheffing1 Opheffing2

Opheffing der slavernij in de West-Indische kolonien
‘De verpligting tot het sluiten van overeenkomsten, die een der grondslagen uitmaakt van het emancipatie-ontwerp voor Suriname, is voor de eilanden weggelaten. Het verschil van toestanden der eilanden zoowel met Suriname als onderling maakt, naar het inzien van den Minister, het opleggen dier verpligting bezwaarlijk.’
Om tekst eenvoudiger te vergroten: http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010131602:mpeg21:a0001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *