Het schuurtje

July 22, 2015

kippenhok‘Waar je tegenaan kunt lopen als je hier lesgeeft’, vertelt de oud-onderwijzeres, ‘laat een simpel voorbeeld zien. In een verhaal dat ik voorlas aan de tweede klas komt een moeder voor die als het eten klaar is, vanaf de flat naar beneden roept dat de kinderen binnen moeten komen.’
‘De klas werd lacherig, onrustig. Waarom? Hier is een flat het zelfgebouwde schuurtje of garage achter het huis. Waarom zou een moeder op het schuurtje klimmen om die kinderen te roepen?’
Ze glimlacht bij de herinnering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *