Zorg op Bonaire

April 20, 2016

FM

Op de BES eilanden is de zorgverzekering anders georganiseerd dan in Europees Nederland. Op de eilanden is sinds 1 januari 2011 een algemene verplichte zorgverzekering voor alle rechtmatige inwoners van de eilanden van Caribisch Nederland. Het is niet mogelijk om je naast het basispakket bij te verzekeren.

Wikipedia:
De zorgverzekering Caribisch Nederland is een verplichte, collectieve zorgverzekering. Sinds 1 januari 2011 is in de regel iedereen die legaal in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont en/of werkt van rechtswege tegen ziektekosten verzekerd.

De zorgverzekering dekt zowel de curatieve als de langdurige zorg. Voor de langdurige zorg bestond tot 1 januari 2011 de AVBZ (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten) die te vergelijken is met de Europees-Nederlandse AWBZ. Voor de curatieve zorg bestonden er voor 1 januari 2011 verschillende regelingen voor onder andere ambtenaren en armlastigen. Andere inwoners hadden een particuliere zorgverzekering en er bestond een groep onverzekerden.

De kosten van de verzekering worden deels gedekt door premieheffingen. In 2012 betaalt een verzekerde 0,5% premie over zijn inkomen, waarbij dient te worden opgemerkt dat deze en andere premiepercentages voor de volksverzekeringen AOV en AWW zijn geïntegreerd in de vlaktaks van 30,4%. De werkgeverspremie voor de curatieve zorg bedraagt 16,1% in 2012.

De zorgverzekering wordt uitgevoerd door het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK), een onderdeel van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). De wettelijke basis van de zorgverzekering wordt gevormd door het Besluit zorgverzekering BES, dat zijn grondslag heeft in de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (IBES).

Qua opzet vertoont de zorgverzekering Caribisch Nederland sterke overeenkomsten met de Arubaanse Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) die in 2001 werd ingevoerd.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport.
De zorgverzekering BES is een algemene zorgverzekering voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een uniforme verzekering voor alle rechtmatige inwoners dient de rechtsgelijkheid en het voorkomt dat sommige mensen onverzekerd blijven. Deze verzekering omvat zowel geneeskundige als langdurige zorg (vroeger: AVBZ).

Het Zorgverzekeringskantoor (hierna: ZVK) is een unit van het RCN die ten behoeve van het ministerie van VWS zorg draagt voor de uitvoering van de zorgverzekering op de eilanden.

Meer informatie: https://www.rijksdienstcn.com/zorg

Wetgeving ~ Besluit zorgverzekering BES: http://wetten.overheid.nl

Eerstelijnszorg:
huisartsen
huisartsenpost – tegenover ingang ziekenhuis
Fysiotherapie
Ergotherapie
Psychologen
Logopedie

Voor meer adressen: http://bonaire.net/gezondzorg/homegezond.htm
Gehandicaptenzorg FKPD – http://bonaire.net/gezondzorg/geestelijk.htm
SVP-CN Psychiatrie – http://bonaire.net/gezondzorg/psychiatrie.htm

Fundashon Mariadal
Fundashon Mariadal is een instelling voor de gezondheidszorg op Bonaire waaronder de volgende diensten vallen:
– Het ziekenhuis “Hospitaal San Francisco”
– De specialistische zorg afdelingen welke bestaan uit:  Spoedeisende hulp, Ambulance, Air ambulance, Special care, Specialistenbureau.
– Het verpleeghuis “Kas di Kuido”
– De dialyse afdeling
– Het thuiszorgcentrum “Sentro di Salú Convent”

Bovenstaande diensten worden ondersteund door het Facilitair Bedrijf, de stafafdeling Personeel & Organisatie, de afdeling ICT, Bureau Kwaliteit en Veiligheid en Economische Administratieve Dienst. Met alle faciliteiten en de diverse ondersteunende afdelingen is Fundashon Mariadal één van de grootste organisaties op Bonaire, met ruim 500 personeelsleden.

Website Fundashon Mariadalhttp://fundashonmariadal.com/
Website verzekeraar: https://www.ennia.com/over-ennia/
Website Particuliere Zorgverzekeraar Fatum: http://dutchcaribbean.myguardiangroup.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *