Halfjaarrapportage College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Juli 2016 – December 2016

December 24, 2016

logo-cft

Artikel 4, lid 2 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) bepaalt dat het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) eens per halfjaar schriftelijk verantwoording uitbrengt over zijn werkzaamheden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in afschrift aan de bestuurscolleges en de eilandsraden. De voorliggende rapportage gaat in op de periode van juli tot en met december 2016. Na een algemeen deel wordt afzonderlijk de stand van zaken over de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegelicht voor wat betreft de verantwoording over 2015, de uitvoering van de begroting gedurende 2016 en het begrotingsproces 2017. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het financieel beheer, het geïntegreerd middelenbeheer en de liquiditeitspositie. Deze halfjaarrapportage is afgesloten op 3 februari 2017.

Rapport: http://www.cft.cw/rapportages

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *