Jellejetta Klijnsma heeft gesproken

March 29, 2017

Klijnsma

21 juni 2016: De Eerste Kamer komt bijeen om het in oktober 2015 verschenen rapport ‘Vijf jaar verbonden: Bonaire, St. Eustatius en Saba en Europees Nederland’ te bespreken. Dat rapport, vernoemd naar de voorzitter, mevrouw drs. J.W.E. Spies, maakte de balans op van de eerste vijf jaar na de keuze van de eilanden voor de status van bijzondere gemeente van Europees Nederland.

In de notulen van die bijeenkomst wordt een enthousiaste minister Plasterk geciteerd:
‘Tot voor kort is er door kabinetten hiervoor altijd geweigerd om een sociaal minimum te definiëren. Dat doen wij nu wel. Dat was ook het advies van de commissie-Spies. Staatssecretaris Klijnsma is inmiddels twee keer in Caribisch Nederland geweest. Zij heeft de situatie ter plekke gezien en zij heeft besloten dat zij het wel wil doen.’

Maart 2017. Hoewel mevrouw Klijnsma jeukende handen heeft en staat te popelen, wil ze er toch maar niet aan beginnen, aan het gedoe met dat definiëren. Zij heeft namelijk iets ontdekt. De uitkeringen zullen substantieel omhoog moeten.
Geef toe, daar heeft niemand wat aan.

Uiteraard gaan we niet niks doen. We gaan een onderzoeksopdracht formuleren. Daarna gaan we op zoek naar een bureau dat dit onderzoek uit kan voeren. Dat kan even duren, want is het zo dat de Europese aanbestedingsregels bij die selectie van toepassing zijn, kost de procedure om een bureau te vinden misschien een half jaartje extra.
Maar dan heb je ook wat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *