Over grafieken en staafdiagrammen ~ Trends in the Caribbean Netherlands

April 21, 2017

TrendsCN

Den Haag, 20 april. De heer Henk van de Velden, tot voor kort hoofd vestiging Centraal Bureau van de Statistiek op Ikki’s eiland, hield gistermiddag een lezing, georganiseerd door de directie Koninkrijksrelaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met de titel Zes jaar onderdeel van Nederland: Gaat het nu beter of slechter op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Met een powerpoint presentatie gaf de heer Van de Velden een samenvatting van de vele cijfers die het CBS op de drie eilanden heeft verzameld.
Mocht een overheid geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van beleid, zijn die cijfers noodzakelijk.
Het nadeel van een algemeen overzicht is dat veel onderliggende cijfers ontbreken en het gevoel onstaat dat het rapport dat gisteren gepresenteerd werd, Trends in the Caribbean Netherlands (zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/44/trends-in-the-caribbean-netherlands-2016)  dan wel een mooie verzameling grafieken en staafdiagrammen bevat, maar weinig houvast biedt aan degenen die een beleid moeten formuleren.
In het rapport zelf, Trends in the Caribbean Netherlands, staan wel veel gegevens waar je wat aan hebt. Over de veranderende bevolkingssamenstelling, de koopkracht, de inkomens, de deelname aan het arbeidsproces, over alles is wel wat te vinden.
De tijd ontbreekt vandaag om de cijfers verder te bekijken.

Het CBS werkt in opdracht. Met een duidelijk omschreven taak trekt zij de samenleving in om gegevens te verzamelen. Het is niet aan het instituut om te oordelen of er ander of meer gericht onderzoek naar onderdelen moet worden gedaan.
Als je bijvoorbeeld verwacht dat het CBS specifieker onderzoek moet doen naar de armoede die op de eilanden prominent aanwezig is, moet de klacht over het ontbreken van een dergelijke opdracht, gericht worden aan de politiek. Terecht was de heer Van de Velde dan ook voorzichtig toen hij bij de prikkelende ondertitel kwam. Het beantwoorden van de vraag of het beter of slechter gaat op de eilanden wist hij behendig in veilig vaarwater te loodsen door zich amper hierover uit te laten. Het is ook niet de taak van het CBS om te oordelen. Volgende keer maar een handiger ondertitel kiezen.

Opvallend was het grote aantal aanwezigen. Een deel daarvan bleef enigszins confuus achter nadat de laatste vragensteller enthousiast vertelde dat hij grote ondernemingen op de eilanden heeft, met honderden personeelsleden, waar hij goed voor zorgt en waarbij hij zich aan alle wettelijke voorschriften houdt. Dat de heer v.d.Tw. de lofzang afsloot zonder vraag, zorgde voor wat verwarring. Een vragenrondje heet niet voor niets zo. Maar dat de eilanden fantastische mogelijkheden bieden was in één keer duidelijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *