Prediker 1 : 9

June 9, 2017

Kingdom

Binnenkort behandelt het demissionaire kabinet Rutte 2 de verankering van Caribisch Nederland als bijzonder gemeenten van Nederland in de grondwet.
Met die verankering in de grondwet wordt onder meer gezorgd dat de stemmen van alle Nederlanders meetellen voor de Eerste en Tweede Kamerverkiezingen.

Ook wordt officieel beklonken dat wet- en regelgeving tussen Europees en Caribisch Nederland onderling mag verschillen. De beide regio’s zijn tenslotte niet altijd vergelijkbaar. Dat leidt tot vrees voor willekeur.
De afgelopen dagen las ik nogal wat commentaren waaruit die vrees blijkt. Niet alleen maken de bewoners van de eilanden zich zorgen, ook in Den Haag hoorde je nerveuze geluiden.

‘D66 wil weten hoe het kan dat het ene ministerie vrijwel alle Europese regels toepast op Caribisch gebied (Onderwijs) en het andere (Sociale Zaken) juist weinig. Het laatstgenoemde ministerie gaat over kostenposten als uitkeringen en toeslagen. Het CDA heeft vragen ingediend bij minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) over vermeende willekeur.’

‘Antje Diertens, Tweede Kamerlid voor D66: “Ik vind dat er geen coherent beleid is, wat er wel zou moeten zijn. Die willekeur kan ik dus deels onderschrijven, al moet Caribisch Nederland ook weer niet willen dat letterlijk alle Europese regels overgenomen worden. We moeten er samen voor zorgen dat het goedkomt, want mensen in het Koninkrijk horen niet onder de armoedegrens te leven.’
Nou mevrouw Diertens, lees het rapport van de Commissie Spies nog maar eens. Daarin staat het allemaal. Het rapport uit stevige kritiek op het gebrek aan organisatie tussen de acht ministeries die bij het beleid betrokken zijn. Volgens de commissie was er sprake van ‘weinig gecoördineerde en niet altijd duurzame inspanningen van individuele ambtenaren’. Met andere woorden, men deed soms maar wat.

Het CDA moet maar eens een avond in het haar vertrouwde Schrift lezen, sla Prediker open. Daar staat precies zoals het altijd is gegaan en gaat op de eilanden:

‘Wat er was, zal er altijd weer zijn,
wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.’

(Zie: http://caribischnetwerk.ntr.nl/2017/06/06/vrees-voor-willekeur-bij-verankering-bes-in-grondwet/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *