Een eiland in de war

July 8, 2017

Niccolò-Machiavelli-Amelot-de-La-Houssaie-Il-principe_MG_1089.tif

Het is zoals Machiavelli schrijft: politiek is mensenwerk. Het gaat maar om één ding, hoe krijg je macht, direct gevolgd door de vraag hoe je die macht behoudt. Daarom scheidt Machiavelli politiek van moraal. Hij stelt in De Vorst dat politiek amoreel moet zijn. Het hebben van een moraal veroorzaakt problemen, het verblindt en zorgt op termijn voor rampspoed.

Het Bestuurscollege op Ikki’s eiland bakt het bont. Het tempo waarin het bestuur van haar onkunde getuigt is rijp voor vermelding in een of ander boek met lijstjes.
Dat is treurig. Het zorgt voor een droeve stemming op het eiland en een grijns in Den Haag. Zie je wel.

Ikki’s eiland is in de war. Het lijkt alsof het zich geen of weinig raad weet met alle veranderingen die plaatsvinden sinds de gemankeerde keuze in 2010 voor een bijzondere band met het Europese moederland.
De demografische verschuivingen, de economische tweedeling, de bureacratie die haar intrede heeft gedaan zonder al te veel begrip te tonen voor de lokale omstandigheden en daarnaast de wankele verhouding tussen Den Haag en eiland zorgen voor een onrustige fase.
Een fase die vraagt om visie en sturing.

De tragiek van Bonaire is dat het eiland stuurloos en richtingloos is.
Misschien is het op deze maandag verstandig om dat gegeven te accepteren als historisch noodzakelijke fase in de geschiedenis. Misschien is het tijd om onder ogen te zien dat het eiland op zijn minst tot de verkiezingen in 2019 maar moet roeien met de riemen die het heeft. Dat door de lengte van die riemen de snelheid waarmee richting toekomst wordt gekoerst niet al te hoog zal zijn, is dan maar zo. Anderzijds, de tijd vliegt.

Gebruik die periode tot 2019 als een tijd van bezinning. Laat de politiek maar even de politiek.
Wat niet betekent dat er niets te doen valt. Denk en praat en formuleer een paar heldere scenario’s voor de toekomst van het eiland.

Gebruik de band met Europees Nederland om het schatplichtige dat de koloniale geschiedenis meebrengt goed te benutten. Kijk naar de samenwerkingsverbanden op economisch en bijv. juridisch gebied in het Caribisch gebied.
Onderzoek alles en behoud het goede, werd mij vroeger voorgehouden. Maar dat botst weer met het advies van Machiavelli dat je juist niet naar goed en kwaad moet kijken.
Dan maar zo: bereken, calculeer en neem de macht in eigen handen.

En geef de politici maar een exemplaar van De Vorst. Om te beginnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *