Een eiland in de war ~ III

July 14, 2017

Zout

Het is een ‘Eerste stap op de bevoegdheid ter besluitvorming tav wetgeving terug te brengen in hand van de bevolking van Bonaire’, schreef één van de politici op Ikki’s eiland gisteren op Facebook.

Vorige week nam de Eilandsraad een motie aan waarin men instemde met de status van Openbaar Lichaam (‘Bijzondere Gemeente’) in de Nederlandse Grondwet.
Het aannemen van deze motie roept nogal wat emoties op. Dat komt omdat met de verankering van die status vastgelegd is dat er verschillen tussen de BES-eilanden en Europees Nederland mogelijk zijn bij de uitvoering van de wetgeving.
Dat er verschillen moeten zijn is op zich begrijpelijk, maar omdat het onduidelijk is over welke verschillen we praten en het niet duidelijk is op welke manier de eilanden de besluiten hieromtrent kunnen beïnvloeden, is er een hoop gekrakeel.

[Extra: http://www.dutchcaribbeanlegalportal.com/news/latest-news/2123-bezwaar-tegen-verankering-bes-status-in-grondwet
http://www.bonaire.nu/2017/07/09/gekissebis-verankering-bes-grondwet-duurt-voort/
Algemeen: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33131_vastlegging_staatkundige ]

In die commentaren kwamen alle vertrouwde thema’ s over de status en toekomst van het eiland voorbij gisteravond. Referenda, autonomie, vrije associatie, subsidiariteitsprincipe, Laso Direkto, gebroken verkiezingsbeloftes, verwijten over het verkwanselen van het eigene – iedereen was aanwezig.

Dat is een goed teken. Het betekent dat de toekomst van het eiland leeft, in ieder geval onder een deel van de bevolking. Ook laat het zien, zie de beginzin van dit stukje, dat er mensen zijn die geloven dat binnen de huidige structuur de mogelijkheid bestaat de rechten van het eiland beter uit de verf te laten komen.

Het is jammer dat sommige veranderingen veel tijd en energie kosten. Al denken adviseurs en consultants daar anders over.
Ikki’s eiland heeft veel voor de kiezen gekregen in de afgelopen decennia. Het afbrokkelen van de Nederlandse Antillen, de veranderde status binnen het Koninkrijk, de snel veranderende populatie, de economische tweedeling, alles dendert voorbij.
Dat de lokale politiek intern en onderling verdeeld is past bij een dergelijke periode.

Als iedereen vanavond nu eens met een kopje thee, biertje of vruchtensap gewapend voor zich uit gaat zitten staren, wat mijmert en zich daarna afvraagt wat ie te melden heeft als de opdracht luidt een opstel te schrijven met de titel: De toekomst van Ikki’s eiland.
Vergeet daarbij die Grondwet, vergeet de geschiedenis, vergeet de verhoudingen, vergeet de werkelijkheid.
Dromen kan geen kwaad. Willem Elsschot had dan wel gelijk met zijn ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’, maar die is dood.

Wat is de toekomst van Ikki’s eiland in een tijdperk waarin nagedacht moet worden over een nieuwe invulling van het begrip autonomie? In een globalizerende en snel veranderende wereld is iedereen met alles verbonden. Autonomie is meer dan een wetsartikel. Autonomie is onafhankelijk om je heen kijken, is onafhankelijk onderzoek doen, is onafhankelijk besluiten nemen. Zelfstandigheid dwing je af door te handelen, door zelfbewust keuzes te maken.
Dat maakt het praten en onderhandelen met het moederland bijvoorbeeld al een stuk eenvoudiger.

[wordt vervolgd]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *