Een eiland in de war ~ IV

July 26, 2017

Vogel

De coalitie op Ikki’s eiland wil een Bureau Constitutionele Zaken in het leven roepen. Dat Bureau moet zich buigen over de relatie met Nederland, de Europese Unie, de andere eilanden binnen het Koninkrijk en het Caribisch gebied.
[Zie: http://www.bonaire.nu/2017/07/22/coalitie-bonaire-wil-bureau-constitutionele-zaken/]
Zelfs de vaste brievenschrijfster op het eiland, het onafhankelijke lid van de coalitie dat regelmatig de stekker eruit trekt, steunt het voorstel.

Met nadenken schiet je vaak niet zoveel op. Toch kan het geen kwaad om de gedachten tien minuten te laten gaan over de opmerkingen van de socioloog Zygmunt Bauman over de kwijnende rol van de natie-staat.
In zijn boek Liquid Modernity komt Bauman tot de conclusie dat de opvatting die honderden jaren de blik bepaalde op de rol van de natie-staat niet langer geldt. Niet langer is dat de plek waar de grote beslissingen worden genomen.
‘Veel van de macht die zich voorheen binnen de grenzen van de natie-staat bevond, is verdampt en verplaatst naar een niemandsland, terwijl de politiek onveranderd territoriaal gebonden en beperkt is gebleven’, schrijft Bauman.
Een land heeft nauwelijks nog greep op de politieke en financiële machten die de koers van dit aardrijk bepalen.
Het is een illusie volgens Bauman als je vandaag nog gelooft in de wedergeboorte van de natie-staat als oplossing voor al die problemen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden.

Het is een goed idee om es met zijn allen om de tafel te gaan. En al klinkt de volgorde waarin het Bureau zich wil buigen over al die constitutionele zaken wat moederlandgericht, ook neemt zij in haar onderzoek bijvoorbeeld de opname van het eiland in de VN-lijst met gebieden die zichzelf niet besturen, op. Eén van de punten waar Nos ke Boneiru bèk voor strijdt. Als het Bureau zich over alles wil buigen, is het handig om niemand uit te sluiten.
Ook al zal niet iedereen even vloeibare gedachten koesteren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *