Zaad der Hoop

september 23, 2017

ZaadHoop

Dat er weer een nieuwe coalitie op Ikki’s eiland is, is nog tot daaraantoe. Dat die coalitie in grote lijnen haar visie op papier zet, hoort bij het vak. Dat je een pakkende titel bedenkt om die boodschap helder samen te vatten, is een gewoonte.
De titel die deze coalitie aan haar akkoord heeft gegeven, verraadt misschien wel meer dan je eerst denkt. Nadat de glimlach, die Zaad der Hoop toch even oproept, weer verdwenen is, realiseer je je dat het een positief geluid is. De coalitie zaait en hoopt op een mooie oogst.

Omdat ik tot gisteren niet wist dat zaad der hoop bestond, wilde ik de geschiedenis ervan weten. Google liet zien dat het geen product is dat je bij de eerste en de beste zaadhandel kunt bestellen.
Her en der kom je verwijzingen tegen naar die zaadjes. Vaak in teksten waarmee iemand je probeert te overtuigen van een geloof of de juiste weg naar een betere wereld.
Maar ik denk dat Google meer weet dan ons lief is.

Op de eerste pagina staan twee verwijzingen naar boeken. De eerste wijst op de ijdelheid waarmee de mens behept is.

Uit:
De diep treurende, maar weêr opgebeurde dichter, na het lezen der Haarlemsche Courant van Zaturdag, den Tweede Februarij 1828

Ai mij, Ik ben verdrietig !
Ik word niet uitgeschilderd
In d’ almanak der Muzen –
O Immerzeel, O wreede
O Al te ontmenschte drukker !
Maar tevens knappe dichter !
Zeg, past het u uw klanten,
Uw collaboratoren
In ‘t jaarlijksch Muzenboekje,
Zo fnoods te leur te ftellen ?
Hun ‘t kiemend zaad der hope.
Der hoop op portrettering.
Met ijz’ren voet, zoo eenklaps,
Meêdoogloos te vertrappen ?

De tweede tekst heeft geen commentaar nodig.
Owan Drake ~ De Zaden der Hoop Boek 1 – De Val van Hymír

Korte inhoud van dit deel:
Benedictus, een oude Wijsgeer wil dat zijn meest bekwame student, genaamd Xavier een serie van zijn boeken leest. Vanwege een mysterieuze term, die Benedictus de Zaad Synchronisatie noemt, herleeft Xavier de verhalen alsof hij daar daadwerkelijk is. Maar waarom moet hij dit doen? Klaarblijkelijk heeft het met een corrupte tak van de regering te maken, en tevens met een kwaadaardige entiteit genaamd de Godin van Chaos.

Ik denk dus nu dat Google heel veel weet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *