10.10 – Alles wordt anders

October 13, 2017

600px-Flag_of_Bonaire.svg

Sinds 2010 is 10.10 een beladen datum voor Ikki’s eiland. Maar dat gaat veranderen. Want vanaf vandaag, 10.10.2017, kunnen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
Het Regeerakkoord 2017 – 2021 dat de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vanmiddag hebben gepresenteerd heet niet zomaar Vertrouwen in de toekomst.

Het Regeerakkoord begint met:
‘In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand. Hier kan iedereen de ambitie najagen om over de hoogste lat te springen, in de zekerheid dat er een vangnet is als dat nodig is. De zorgen die er ook zijn, delen we. Als het erop aankomt, lossen we in Nederland problemen samen op.’
Na deze vaststelling, dat we alles samen oplossen, komt er een wat wonderlijke draai:
‘Daarmee hebben we alles in huis om de grote vraagstukken van deze tijd aan te kunnen. We hebben vertrouwen in de toekomst’,
Alsof de vaststelling dat je alles samen oplost, betekent dat je alles in huis hebt om alles op te lossen.

Maar kniesoor die daar over valt.
Want ‘ons doel is om een sterk land nog beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is’, schrijft de frisse, nieuwe club.
Voor de bewoners van Caribisch Nederland die nu soms het gevoel hebben dat de overheid er niet voor hen is, is dat goed nieuws. Rutte III heeft het Zaad der Hoop gezaaid.
Er komen andere tijden.

Het Regeerakkoord over Koninkrijksrelaties
– Nederland is door een lang gedeelde geschiedenis verbonden met de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied. Onze onderlinge verbondenheid bleek onlangs weer toen de Bovenwindse eilanden getroffen werden door een orkaan. Onze verbondenheid vraagt om een constructieve samenwerking met Caribisch Nederland en de autonome landen binnen ons Koninkrijk. De onzekere politieke situatie in sommige buurlanden in Zuid-Amerika maakt samenwerking extra noodzakelijk. Samenwerking in de Caribische regio, met de Europese Unie en met internationale organisaties maakt een verdere positieve ontwikkeling van de Koninkrijksrelaties mogelijk. Het Koninkrijksverband schept ook verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor het waarborgen van integriteit van bestuur en van effectieve rechtshandhaving en grensbewaking. De raad van ministers van het Koninkrijk zal hier op basis van het Statuut voor het Koninkrijk op toe zien.
– Het Nederlandse deel van het budget voor de Kustwacht gaat over naar het ministerie van Defensie en wordt zodanig aangepast dat een goede taakuitoefening mogelijk is. Hiervoor is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar.
– Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid. Op de eilanden ligt de prioriteit bij het verbeteren van het economisch perspectief, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede.
Het kabinet is bereid extra te investeren in de eilanden onder de voorwaarde dat goed bestuur en financiële verantwoording op een afdoende niveau is geborgd. Waar Nederland investeringen door de eilanden ondersteunt moet meer dan nu in een reëel instandhoudingsbudget worden voorzien.
Het ministerie van BZK krijgt een sterkere coördinerende taak inclusief bijbehorend budget.

Het hele Regeerakkoord: https://www.tweedekamer.nl/…/files/regeerakkoord20172021.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *