Over vrije uitkeringen en keuzes

November 16, 2017

Slaapkamer

De laatste dagen is er een hoop gekrakeel over de ontwerpbegroting die de coalitie op Ikki’s eiland heeft voorgesteld aan de Eilandsraad. Vandaag moet die begroting op de Haagse burelen liggen.

Om het even simpel te houden. De begroting van het eiland wordt door een aantal componenten bepaald.
Het BES-fonds is een begrotingsfonds, waaruit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van haar belastingopbrengsten in het BES-fonds.

De openbare lichamen BES ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het BES-fonds en wordt uitgekeerd in de vorm van vrije uitkeringen. De openbare lichamen ontvangen naast de uitkering uit het BES-fonds van het Rijk ook nog bijzondere uitkeringen. Ook hebben zij nog eigen bronnen van inkomsten, zoals de eilandbelastingen.

De uitkeringen uit het BES-fonds zijn voor de openbare lichamen vrij besteedbaar. De openbare lichamen zijn, met inachtneming van de wet- en regelgeving, autonoom in het voeren van hun beleid bekostigd uit het BES-fonds.

Je zou het nu uitgebreid over de hoogte van die vrije uitkering kunnen hebben, je zou het kunnen hebben over het maar voortdurende getreuzel in Den Haag het rapport Spies indachtig en je zou het kunnen hebben over de keuzes die de lokale politici maken.

Maar vandaag wil ik al dat gedoe maar in één vraag samenvatten.
Hoe durf je de meest kwetsbare groepen op het eiland zo in de steek te laten?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *