CBS: Drie kwart niet-onderwijsvolgende jongeren Bonaire werkt

February 21, 2018

CBS

De meerderheid van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar op Caribisch Nederland volgde onderwijs in 2016. Op Saba is dit aandeel met 72 procent het grootst. Op Bonaire volgt een derde van de jongeren geen onderwijs meer, maar is aan het werk. Deze Bonairiaanse jongeren hebben vrijwel even vaak een voltijdbaan als 25-plussers en zijn relatief vaak werkzaam als verkoper. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Dat op Saba relatief veel jongeren onderwijs volgen, heeft te maken met de aanwezigheid van een medische onderwijsinstelling op het eiland. Een kwart van alle 15- tot 25-jarigen op Saba is geboren in Canada of de Verenigde Staten. Dit zijn voornamelijk medische studenten. In 2016 woonden op Bonaire 2 110 jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Op Sint Eustatius en Saba woonden respectievelijk 300 en 280 jongeren.

Voor alle cijfers: https://www.rijksdienstcn.com/drie-kwart-niet-onderwijsvolgende-jongeren-bonaire-werkt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *