College financieel toezicht

March 16, 2018

logo-cft

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verantwoordelijk voor het adviseren van de besturen van de openbare lichamen en van de Minister en voor het begeleiden van het bestuurscollege bij het dagelijks beheer.

Het College heeft een controlerende en corrigerende rol ten aanzien van de financiële huishouding van de openbare lichamen, waaronder de inrichting en totstandkoming van de begroting en de totstandkoming van besluiten met financiële gevolgen.

De taak van het College in het begrotingsproces is controlerend en soms dwingend. Het College adviseert over de ontwerpbegroting, waarbij het ook aanbevelingen kan doen tot aanpassing van de begroting. Ook over wijzigingen van de begroting moet het College in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen.

Het College heeft een belangrijke rol bij het toezicht op het financieel beheer van de openbare lichamen. Het College kan te allen tijde een onderzoek instellen naar het beheer en de inrichting van de financiële organisatie, kan daarover afspraken maken met de bestuurscolleges en zo nodig aanwijzingen geven.

Zie: http://www.cft.cw/
Voor Bonaire, Sint Eustatius & Saba: http://www.cft.cw/cft-bonaire-sint-eustatius-en-saba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *