Kamp, tact en toezicht

April 23, 2018

WillieNile

In 2009 vertrok Henk Kamp naar Ikki’s eiland om als Commissaris voor Caribisch Nederland aan de slag te gaan. De heer Kamp moest erop toezien dat de overgang van de drie BES-eilanden naar de status van bijzondere gemeentes binnen het koninkrijk goed zou verlopen. In de aanloop naar 10.10.10 was hij het gezicht van Den Haag voor de eilandbewoners.

Overal waar veel geld rondgaat is het verstandig om toezicht te houden op die stromen. Vooral als het gaat om publiek geld, is het goed dat er een oogje wordt gehouden op de bestedingen. Voor je het weet struikelt iemand over de verleiding om een handvol zilverlingen naar zichzelf of een familielid over te maken.
Een toezichthouder is volgens de Algemene wet bestuursrecht een persoon die bij of krachtens wettelijk voorschrift belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Als je de naam Kamp op Ikki’s eiland laat vallen, kun je je beter schrap zetten. Sluit je je ogen, waan je je al gauw in het door gaswinning instortende Groningen.
Intimidatie, botheid en curieuze inschattingsfouten. Het zijn zware woorden die de naam Kamp oproept op het eiland.

Tact, het vermogen om diplomatiek en weloverwogen te reageren op een situatie, is een handige eigenschap als je toezichthouder bent. Je gaat uiteindelijk niet alleen met excelbestanden in de weer, maar ook met mensen.
Laat het de heer Kamp nu net aan die eigenschap, tact, ontbreken in het openbare leven. Rechtlijnig, star en wat onbeholpen zijn de trefwoorden die om hem heen hangen.

Het gerucht dat de heer Kamp de plaats in gaat nemen van mevrouw Sybilla Dekker, die ergens dit jaar opstapt, in het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft dan ook nog niet geleid tot de opdracht om een standbeeld te ontwerpen.

En dat is verstandig, voor je het weet zingt de bevolking van Ikki’s eiland iedere ochtend bij het opgaan van de zon dat nummer van Willie Nile – They’ll Build a Statue of You, met daarin het volgende couplet:
They’ll put you in the finest clothes
your worthiness complete
Now pidgeons can shit in your ears
and dogs piss on your feet

En dat gun je zo’n man nu ook weer niet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *