Stichting Lezen & Schrijven Bonaire

April 25, 2018
bonaire-voorleesdag

Voorleesdag

Stichting Lezen & Schrijven Bonaire is opgericht om laaggeletterdheid op Bonaire te voorkomen en verminderen, wij richten ons hierbij specifiek op kinderen van 0 tot 18 jaar.

Met gemak kunnen lezen en schrijven lijkt voor veel mensen misschien vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Van de mensen geboren op Bonaire heeft 17% moeite met lezen en schrijven. Kinderen van laaggeletterde ouders lopen meer risico om later dezelfde problemen te ondervinden. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan en heb je minder grip op bijvoorbeeld je gezondheid en je geldzaken.

Missie. 
Door een structurele aanpak gericht op kinderen streven wij ernaar laaggeletterdheid te verbannen van het eiland.

Visie.
Voor een duurzaam resultaat begint  aanpak en preventie van laaggeletterdheid bij de basis: de kinderen. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Inzicht in de oorzaken
De kinderen op Bonaire komen al van kleins af aan in contact met meer talen: Papiamentu, Nederlands, Spaans en/of Engels.
Om 1 of meerdere talen goed te leren, is van het belang dat het kind de verschillende talen genoeg hoort en met het kind in die talen wordt gesproken door de ouders en anderen.
Wanneer beide ouders op Bonaire zijn geboren bestaat de kans dat niet aan die voorwaarde wordt voldaan:
1. Er wordt opvallend weinig voorgelezen in het Nederlands en in het Papiamentu.
2. Op televisie komen de kinderen met name met de Engelse taal in contact.
3. Op een aantal voorschoolse instellingen lijkt de focus te liggen op het Papiamentu en Nederlands, hoewel er ook instellingen zijn waar uitsluitend Nederlands, Engels of Spaans wordt gesproken. Deze kinderen komen in de voorschoolse leeftijd dus weinig in contact met Papiamentu.

Het lijkt erop dat het Nederlands vooral wordt verbonden met leren en Papiamentu vooral met communiceren. Kinderen komen met name op school in aanraking met het Nederlands, maar spreken onderling en op social media met name Papiamentu. Hierdoor ontstaat het risico dat een basaal taalniveau voor het Papiamentu volstaat en de woordenschat niet uitgebreid wordt. Contact met de Nederlandse taal verloopt vooral via schoolboeken. Taalcontact via de televisie met het Papiamentu en Nederlands is beperkt en de leerlingen lezen weinig.

Voor meer informatiehttp://www.lezenenschrijvenbonaire.org/
De Stichting is een initiatief van Rotary Club Bonaire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *