Nina den Heyer ~ Onze ouderen hebben recht op een inkomen dat een waardig leven garandeert!

August 21, 2018

Nina

Kralendijk – Een eilandbestuur heeft de plicht om alles in het werk te stellen zodat de bevolking over een redelijk levensniveau kan beschikken, waarbij de mens zich op gezonde wijze kan ontwikkelen. Dit neemt niet weg dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om, van zijn kant, er alles aan te doen om dit te bereiken en bij te dragen aan de gemeenschap. De gedachte is dat werk de meest geschikte manier is om uit de armoede te geraken, maar de werkelijkheid leert ons dat er enkele groepen zijn die niet kunnen werken en extra hulp nodig hebben. Het ene na het andere rapport concludeert en waarschuwt dat vooral onze ouderen het moeilijk hebben.

In het kader van het onderzoek naar het sociaal minimum hebben de staatssecretarissen Knops en Van Ark verschillende maatregelen en gedachtenlijnen voorgesteld. Dit is een eerste stap en een blijk van bereidheid om eindelijk de armoede aan te pakken. Maar we moeten echter kritisch blijven, omdat het voorstel en de voorgestelde uitvoeringswijze ervan, nog steeds inhoudt dat minstens 30 tot 40% van onze ouderen aangemerkt kan worden als levend in armoede, vergeleken met 4% van de ouderen in Nederland (SEO, 2014).

Het is raadzaam dat het eilandbestuur de inhoud van de brief van Knops en Van Ark van 28 juni 2018 heel goed analyseert en anderen die kennis hebben van deze materie erbij betrekken, inclusief de bestuurders van de andere twee eilanden.

Vorig jaar hebben de PCN en de SVB (Curacao) in de pensioenen van ouderen die op Bonaire wonen gesneden. De PCN is erin geslaagd een additionele injectie te krijgen die dit jaar een bijkomende korting heeft voorkomen. Voor wat betreft de SVB-gepensioneerden kan de rechtszaak van dhr. Mr. Bijkerk in september hoopgevend zijn. In beide gevallen had het eilandbestuur (toen van MPB-signatuur) een actieve rol bij het faciliteren en het opkomen voor deze ouderen. In beide gevallen zijn ook de bestuurders van de overige eilanden erbij betrokken. Samen sta je immers sterker dan alleen!

Volgens de cijfers van het CBS (2016) heeft 20% van onze ouderen nog een betaalde baan en is de koopkracht voor de groep gepensioneerden achteruit gegaan, ondanks het feit dat de koopkracht voor de bevolking in het algemeen is gestegen. Op Bonaire zijn er ongeveer 2400 mensen die AOV krijgen, waarvan om en nabij de 600 personen enkel de AOV (ad. $ 593) als inkomen hebben.

Onze ouderen hebben recht op een inkomen dat garant staat voor een waardig leven en om dit te bereiken moet het eilandbestuur voor hen in de bres springen in zijn dialoog met Den Haag, maar ook met anderen in het koninkrijk. Om dit met autoriteit te kunnen doen moet het eilandbestuur op de hoogte blijven van de dagelijkse realiteit van onze ouderen en ook proactief oplossingen aandragen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *