Spreekbeurten

October 10, 2018

Koninkrijks

Gisteravond laat had ik tijd om de bijdragen van de kamerleden in het debat over de begroting Koninkrijksrelaties|BES-fonds te lezen.
Voor de liefhebber: https://koninkrijksrelaties.nu/ – even naar beneden scrollen en daar staan alle spreekbeurten keurig op een rij. Hulde voor deze site – dat mag ook wel eens gezegd.

De dames en heren van VVD, SP, D66, Denk, Groenlinks, PvdA, Christenunie, SGP, CDA en PVV wisten hun visie op de samenleving bondig samen te vatten. Ieder met de bij de partij horende woordkeus en stokpaardjes.

De VVD is nog steeds op zoek naar de acht miljoen die op Ikki’s eiland verdwenen is terwijl dat bedrag bestemd was voor de ontwikkeling van de landbouw en pleit voor herziening van het Statuut, Groenlinks roept op tot solidariteit, het CDA is te porren voor een integrale aanpak, de SP signaleert knellende banden, D66 focust vol goede moed op wat ons bindt, de PvdA sombert dat er over een scheiding niet te praten valt, de ChristenUnie zet zich in voor een warme band, de SGP pakt uit met de oproep voor een Marshallplan, Denk ziet koloniale trekjes, de PVV houdt het eenvoudig met de wens die eilanden maar in zee te kieperen. De denkers van Forum voor Democratie vonden het debat vermoedelijk beneden hun waardigheid.

In zekere zin is het ontroerend, zo’n debat. Al die mensen die hun ideeën met ons willen delen.
Volgende week hoop ik naar Ikki’s eiland te gaan om te peilen of men daar ook vol geestdrift naar de spreekbeurten heeft geluisterd.
Mocht ik als bijvangst die acht miljoen ergens zien liggen, laat ik dat weten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *