Terugblik

November 2, 2018

Landfill

Was ‘de politiek’ altijd het middelpunt van grappen en grollen, bij dit laatste bezoek aan het eiland viel op dat de stemming omgeslagen is naar onverschilligheid en moedeloosheid.
Niet alleen Den Haag is schuldig aan deze omslag, ook het lokale bestuur heeft het verbruid bij een deel van de bevolking zo te horen.
Dat is een sombere conclusie.

Van verschillende kanten werden me bewijzen geleverd van het gebrek aan daadkracht van die lokale bestuurders. Brieven worden niet beantwoord, begrotingen niet goedgekeurd, ik zal het lijstje maar niet verder afmaken.
Wat blijft is de vraag wat de oorzaak is van deze verlamdheid.

In de komende tijd hoop ik mijn hoofd te buigen over dit raadsel. En over nog veel meer.
Natuurlijk waren er ook genoeg opgewekte gesprekken. Altijd zijn er weer mensen die naar oplossingen zoeken. En die nog denken gevonden te hebben ook.
En kom maar eens iemand tegen die beweert dat Dortmund de mooiste stad van de wereld is.
Dat laat zien dat de mensheid tot veel in staat is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *