Twintigduizend paar kaplaarzen

December 5, 2018

Kaplaarzen-online

Als die programmamanager die het Bestuursakkoord onder haar of zijn hoede gaat nemen, slim is, gaat zij of hij snel informeren naar de kosten van twintigduizend paar kaplaarzen. Gezien het aantal waar het omgaat, moet er een flinke korting bedongen kunnen worden.

Opvallend in het Bestuursakkoord is nl. het ontbreken van een klimaatparagraaf.
Terwijl een beetje Googelaar al gauw een redelijk dossier kan samenstellen over de bedreigingen die ook voor Ikki’s eiland in de lucht hangen als gevolg van het stijgen van de zeespiegel. Zie de willekeurige keuze uit mijn archiefje:
https://koninkrijksrelaties.nu/2018/09/27/rutte-bij-vn-caribische-delen-van-het-koninkrijk-kwetsbaar-door-klimaatverandering/
http://www.changemagazine.nl/dutch-caribbean/over-deze-themasite
https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/de-kwetsbare-kant-van-de-caraiben/
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatverandering-op-de-caribische-eilanden
https://nos.nl/artikel/2194865-cariben-nu-een-tropisch-paradijs-straks-een-onbewoonbaar-moeras.html

Gelukkig, overal zijn oplossingen voor te bedenken. En Ikki heeft helemaal geluk: het moederland is mede groot geworden door baggeren, zeeweringen aanleggen en andere bedrijvigheden die voorkomen dat het water je tot de lippen komt te staan.
Gezien de kosten die verbonden zijn aan die bezigheden is het raadzaam om hierover alvast in beraad te gaan.
Voor je het weet, sta je te dweilen en zijn de kaplaarzen uitverkocht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *