Onderzoeken, ijkpunten en rapportages

July 2, 2019
Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark

Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark

De flessen zijn naar de glasbak gebracht, de vlaggen gestreken en de wimpels opgevouwen.
Het feest ter ere van de aankondiging van een ijkpunt voor het vaststellen van een sociaal minimum voor de BES eilanden door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Tamara van Ark, zit erop.

In juni 2018 verscheen het rapport Onderzoek naar een ijkpunt voor het sociaal minimum in Caribisch Nederland. Dit rapport samengesteld door Regioplan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ‘via empirisch onderzoek objectieve gegevens verkregen’ waarmee de titel van het onderzoek waargemaakt kon worden.
De opzet van het onderzoek was om de kosten van levensonderhoud in kaart te brengen voor de bewoners van de eilanden. Het vermoeden bestond nl. dat veel huishoudens lastig rond kunnen komen.
Dat het onderzoek dit vermoeden bevestigde was niet voor iedereen een verrassing.

De staatssecretaris wijst er in haar voortgangsrapportage terecht op dat alles nog in beweging is en dat voor een aantal kostenposten overheidsbeleid van grote invloed is.

In Tabel 1 op pagina 3 van het rapport staan de cijfers voor het IJkpunt voor een alleenstaande (in US Dollars per maand).
Regioplan komt tot de conclusie dat op basis van de minimale kosten van levensonderhoud een alleenstaande op Ikki’s eiland $ 1338,- nodig heeft om het te redden.
Mevrouw Van Ark komt tot de conclusie dat het ijkpunt derhalve $ 945,- is.

De vraag waarom de staatssecretaris het Regioplan-ijkpunt van $ 1338,- naar beneden afrondt en op $ 945,- uitkomt, is begrijpelijk, maar gaat voorbij aan wat de toekomst brenge moge. Als de inkomens van de inwoners van Caribisch Nederland omhooggaan en de kosten van levensonderhoud omlaag, ben je zomaar waar je moet zijn.

Mevrouw Van Ark laat in haar voortgangsrapportage zien waar de overheid een rol kan spelen in de aanpak van de kosten van levensonderhoud. Van woningbouw tot energie, van connectiviteit tot sociale participatie, alles komt voorbij. Het spreekt voor zich dat ook de eilandbestuurders worden gewezen op hun taken en dat we jaarlijks vanaf heden op de hoogte worden gehouden van de stappen.

De heer Bosman (VVD) zag blijkbaar ook dat de contouren van een mooie toekomst geen soelaas bieden voor de mensen die vandaag en volgende week moeite hebben om eten op tafel te zetten.
Hij stelt voor om schriftelijk overleg te voeren met het ‘hele kabinet omdat alles met elkaar samenhangt’. ‘Er staan [in de brief van de staatssecretaris] een aantal zaken ten aanzien van de inkomstenkant, maar ook aan de kostenkant waarbij verschillende ministeries een verantwoordelijkheid hebben om die kosten te verlagen’, aldus Bosman.
Graag wil de heer Bosman voor het einde van het zomerreces (2 september a.s.) alle antwoorden op zijn bureau. Die antwoorden mogen ‘geen kastje-naar-de-muur-antwoorden zijn’.

Zo ben je mild over de staatssecretaris, zo ben je het eens met de heer Bosman.
Het zijn rare tijden.


Download het Regioplan-rapport (https://www.regioplan.nl/wp-content/uploads/data/file/2017/17128-Eindrapport-IJkpunt-sociaal-minimum-Caribisch-Nederland-Regioplan.pdf

Zie Voortgangsrapportage: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/27/kabinet-stelt-ijkpunt-vast-voor-sociaal-minimum-caribisch-nederland

Brief van de heer Bosman: https://koninkrijksrelaties.nu/2019/06/28/kamerlid-bosman-vvd-wil-schriftelijk-overleg-met-gehele-kabinet-over-ijkpunt-sociaal-minimum-caribisch-nederland/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *