CBS ~ Bevolking Caribisch Nederland in 2030 groter en grijzer

August 6, 2019

CBS

De bevolking van de drie eilanden van Caribisch Nederland groeit naar verwachting door van 25 duizend nu naar 30 duizend in 2030. Vooral het aantal oudere inwoners zal toenemen. Dit blijkt uit de bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland van het CBS.
De bevolkingsprognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarvoor op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboortecijfers, migratie en levensverwachting als basis dienen. Vooral de ontwikkeling van de migratie is echter moeilijk voorspelbaar. Als tot 2030 een kwart minder migranten dan voorzien zich in Caribisch Nederland vestigen, zal het inwonertal slechts tot 28 duizend stijgen. Als er zich een kwart meer vestigen stijgt het door tot 33 duizend. Het achtergrondartikel gaat nader in op de gebruikte methoden, en de verwachte ontwikkelingen tot 2050.

Bevolking op Bonaire groeit het sterkst
Sinds de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius op 10 oktober 2010 bijzondere Nederlandse gemeenten werden, is hun inwonertal toegenomen van 21 duizend naar25 duizend. Die groei kwam bijna geheel op het grootste eiland Bonaire terecht. De bevolking van Sint Eustatius kromp van 3,6 duizend naar 3,1 duizend personen, die van Saba nam iets toe van 1,8 duizend naar 1,9 duizend inwoners. Volgens de prognose zal het inwonertal van alle drie de eilanden de komende jaren toenemen. Voor Bonaire wordt in 2030 een inwonertal van krap 25 duizend voorzien, voor Sint Eustatius van 3,4 duizend en voor Saba van krap 2,3 duizend. Begin 2011 woonde 74 procent van de inwoners van Caribisch Nederland op Bonaire. In 2030 is dat naar verwachting gestegen tot 81 procent.

Lees verder: https://www.cbs.nl//bevolking-caribisch-nederland-in-2030
Zie ook: https://www.cbs.nl/bevolkingsprognose-caribisch-nederland-2019-2050 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *