Over journalistiek, onafhankelijkheid en boterhammen

September 22, 2019

Koninkrijks

Op Ikki’s eiland geldt 1 september als de lokale Dag van de Pers. Het Bestuurscollege van Bonaire gaf naar aanleiding hiervan een persverklaring uit waarin het belang van een vrije en kritische pers werd benadrukt.
‘Een vrije en kritische pers is belangrijk voor Bonaire. De pers volgt de ontwikkelingen op het eiland en stelt kritische vragen als dat nodig is. Het is van belang dat de pers zaken die het daglicht niet kunnen verdragen aan de kaak stelt en vragen daarover durft te stellen. Dat houdt bestuurders maar ook andere op het eiland aanwezige organen, scherp. Een scherpe en vrije pers is een van de hoekstenen van onze democratie’, volgens die verklaring.

Het toetsenbord was nog niet bekomen van dit getyp of er barstte een bom op het eiland door een bericht in de Amigoe. Twee journalisten kwamen onder vuur te liggen omdat ze opdrachten aannemen van de lokale overheid op Ikki’s eiland. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de website koninkrijksrelaties.nu van René Zwart, een van de genoemde journalisten, offline gaat.
De kritiek op de twee journalisten is begrijpelijk. Een vrije, of beter, een onafhankelijke pers is inderdaad een van de fundamenten van een democratie.

Je boterham verdienen als freelance journalist is niet alleen op de eilanden lastig. Al roepen we in koor dat we de rol van de journalistiek hoog in het vaandel hebben, de hand houden we stevig op de knip.
Als je naast die boterham ook nog beleg wilt, is het daarom verleidelijk om andersoortige opdrachten aan te nemen. Met als gevolg dat je onafhankelijkheid onder druk komt te staan. En daar is de samenleving niet bij gebaat.
Voor beide betrokken journalisten pleit overigens dat op hun websites staat dat ze ook voor bedrijven en overheden werken.

Dat op het eiland gerept wordt over ‘omkopen’ van de journalistiek, is vermoedelijk ingegeven door de hoop op politiek gewin. Daarmee komt de discussie op hetzelfde hellende vlak: het vervagen van normen.
In het strafrecht is omkopen: door giften of beloften een persoon proberen te bewegen iets te doen of na te laten.
We hebben het hier over kopen of inkopen van vaardigheden. Dat is al genoeg om de discussie over de rol van journalistiek te voeren.

Dat ook het Bestuurscollege langs de grenzen van de journalistiek schuurt, blijkt uit dit citaat uit de persverklaring:
‘De pers speelt een hele belangrijke rol bij het informeren van de bevolking. Dat kan gaan over de actualiteit en alledaagse zaken die op het eiland spelen. De media hebben echter ook een belangrijke rol bij het uitdragen van een visie of het uitdragen van het beleid van de overheid.’
Hoezo moet een journalist een visie of het beleid van de overheid uitdragen?
Daar heb je een andere beroepsgroep voor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *