Het is grijs buiten. Het regent. Het is koud

October 4, 2019

Ministerie

Vrijdag. Het is grijs buiten. Het regent. Het is koud.
Na het verschijnen van het rapport van de Nationale Ombudsman Oog voor ouderen in Caribisch Nederland’, stelde mevrouw Diertens, lid van de Tweede Kamer voor D66, een serie vragen aan het kabinet. Gisteren gaf het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens alle betrokkenen antwoord.

Het antwoord op de eerste vraag van mevrouw Diertens, of het kabinet kennis heeft genomen van het bericht in het dagblad Trouw met de kop Kabinet laat Caribische ouderen achter in ‘mensonwaardig bestaan’, is kordaat en helder: Ja.

Het antwoord op vraag 2 (Deelt u de constatering dat ouderen op Bonaire, St.-Eustatius en Saba in bittere armoede leven?) laat zien dat onze overheid het liever heeft over de moeilijkheden die je tegenkomt als je de eindjes aan elkaar moet knopen dan over bittere armoede.
Het woord ‘eufemisme’ is afgeleid van het Oudgriekse ‘eufemein’, wat ‘met goede woorden spreken’ betekent.
Gelukkig ‘ondersteunt het rapport daarmee de noodzaak van de inzet van het kabinet om de inkomenspositie van inwoners in Caribisch Nederland te verbeteren en de kosten van levensonderhoud te verlagen’, heeft iemand daaraan toe durven te voegen.

Vraag 3 oogt wat brutaal: ‘Deelt u de mening van de Nationale Ombudsman dat de overheid te laks is?’
Nee, antwoordt het Ministerie zonder aarzeling.
Wel constateert het kabinet dat er een aanzienlijke opgave ligt om de situatie voor inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren.
Oef. Dat scheelt toch.

De grootste meevaller voor die arme Caribische ouderen is te vinden in het antwoord op de laatste vraag van mevrouw Diertens (vraag 18: Wanneer bent u tevreden met de voortgang?)
Het kabinet zegt in dat antwoord zomaar toe dat de Tweede Kamer ‘de komende vijf jaar jaarlijks zal worden geïnformeerd over de voortgang’.
Dat betekent voor die ouderen in het Caribisch gebied dat ze nog even moeten doorzetten met de eindjes aan elkaar knopen.
Maar kop op, daar heeft u ervaring mee. Bovendien vijf jaar is zo voorbij. Dat weet u gezien uw leeftijd.

De vragen en antwoorden:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/03/tk-brief-reactie-op-rapport-nationale-ombudsman-oog-voor-ouderen-in-caribisch-nederland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *