Karin Kloosterboer ~ Kind op een eiland

March 6, 2020

Kloosterboer

Kinderen over opgroeien op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten – 2013

Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten groeien ruim 90.000 kinderen op. Hoe gaat het met deze kinderen, hoe is het eiland waar ze wonen, hoe vinden zij het om er op te groeien, welke dromen hebben zij voor de toekomst? UNICEF vroeg 106 kinderen op de eilanden naar hun mening over verschillende onderwerpen, zoals opvoeden, onderwijs en gezondheid. En daarnaast vertelden 27 jongeren – die nu in Nederland wonen en (net) meerderjarig zijn – hoe zij het vonden om op te groeien op één van de eilanden. In dit boekje staat een bloemlezing van de uitspraken van kinderen en jongeren.

In de interviews met de kinderen op de eilanden vielen een paar dingen op, bijvoorbeeld:
• Er zijn kinderen voor wie de omstandigheden waarin ze opgroeien goed zijn, maar er zijn ook verschillende kinderen bij wie dat niet het geval is. Soms wordt dat versterkt door de beperkingen die het leven op een klein eiland met zich meebrengt, maar vaker is het de opvoedsituatie die kinderen beperkt. Desondanks zijn veel kinderen krachtig en hebben ze dromen over een toekomst met mooie mogelijkheden.
• Op de vraag naar ervaringen met alcohol, drugs en spijbelen, vertellen de meeste kinderen duidelijk wat ze denken dat de volwassenen willen horen, en misschien niet het echte verhaal. Allemaal kennen ze wel andere kinderen die drinken, roken of spijbelen, maar zélf zouden ze zoiets nooit doen.
• Een groot deel van de geïnterviewde kinderen groeit op in een incompleet gezin, waarbij één van de ouders uit zicht is, of in een samengesteld gezin.
• Er zijn veel ouders die meer dan één baan hebben om financieel het hoofd boven water te houden. Daardoor zien sommige kinderen hun ouders minder dan ze zouden willen.
• De kinderen zijn genuanceerd en kritisch in hun antwoorden. Ze zien zowel de positieve als de negatieve kanten van het opgroeien op een eiland en geven blijk van een heldere kijk op de situatie.

Jongen, 15 jaar, Bonaire:
Als ik de baas was, zou ik ervoor zorgen dat er meer activiteiten zouden komen voor de kinderen en jongeren zodat zij niet op straat gaan zwerven en het
criminele pad op gaan.
Verder zou ik ervoor zorgen dat de salarissen hoger worden zodat gezinnen minder geldzorgen hebben en voor hun kinderen kunnen zorgen.

Meisje, 13 jaar, Bonaire:
Ik wil in ieder geval goed leren. Het liefst op Curaçao, maar misschien ook in Nederland. Ik weet nog niet wat ik precies wil worden.

Jongere, Bonaire:
Meisjes raken jong zwanger omdat ze behoefte hebben aan aandacht die ze vervolgens krijgen van oudere jongens.

Het complete boek: https://www.kindmetrecht.nl/kind_op_een_eiland.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *