Ikki in tijden van Corona II – Noodpakket

March 18, 2020

Omdat deze tijd vraagt om een Ruttiaanse houding besloot ik de eerste versie van dit stukje te deleten. Daarin vond ik het nodig om wat ironisch te wijzen op een alinea in de brief van het kabinet aan de Kamer over het Noodpakket banen en economie (17.03.2020). In die alinea staat nl. zomaar ‘Het kabinet volgt ook nauwlettend de gevolgen van het coronavirus voor de inwoners van Caribisch Nederland en beziet de mogelijkheden voor ondersteunende maatregelen in lijn met de inzet in Europees Nederland. Het kabinet volgt ook de effecten van coronavirus op de landen binnen het koninkrijk.’

Gezien het verleden is enige argwaan bij deze opmerking niet verwonderlijk. Want er zijn de laatste jaren nogal wat uitspraken en beloftes gedaan waarbij Caribisch Nederland een worst werd voorgehouden. Om er iedere keer snel achter te komen dat die worst niet voor hen bestemd was.
Dit keer is het te hopen dat er geen onderzoeken nodig zijn om tot ijkpunten te komen. Aan stippen aan de horizon heeft ook niemand wat vandaag.

‘Ik reken op u.’
Met deze woorden sloot onze premier zijn toespraak af.
Mogen de eilanden dan ook op Den Haag rekenen?

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *