en naar zijn land terug te keren … Brief aan de overheid

March 24, 2020

[Brief van Bonairianen die op dit moment op bezoek zijn in Nederland – één vraag: mogen wij naar huis?]

In deze zware en onzekere tijden worden uit voorzorg wereldwijd diepreikende maatregelen getroffen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te houden. Elk land treft op eigen wijze de best passende maatregelen. De verantwoordelijkheid van een land is het beschermen van alle burgers en inwoners. Dat betekent het zorgen voor de inwoners aanwezig in het land, en het zorgen voor de inwoners die zich op dat moment buiten het land bevinden.

Door de onaangekondigde en acute sluiting afgelopen zondag 15 maart jl. van het eiland voor personen zijn er inwoners van Bonaire (volwassen, studenten, kinderen) gestrand in het buitenland die tot op heden onbekende datum niet terug mogen keren naar hun land en familie. Bonaire laat met dit besluit deze burgers in de steek.

In artikel 13* van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens staat dat een burger het recht heeft terug te mogen keren naar zijn land.
Tot nu toe heeft elk ander land, ook binnen de Caribische eilanden zijn burgers dit recht gegeven. Juist in onzekere en angstige tijden moet een land klaar staan voor zijn burgers, voor al zijn burgers! Bonaire doet dat als enige land niet.
* Artikel 13 – Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Zoals de koning van Nederland, Willem Alexander zei op vrijdag 20 maart jl.: ‘ laat elkaar niet in de steek’.

Hoe zit het met de gelijkwaardigheid van de ingezetenen van de openbaar lichamen van de BES eilanden? De andere eilanden laten hun inwoners wel repatrieren. Deze week vliegen de laatste vluchten van KLM vanuit Nederland naar Bonaire om haar burgers op te halen en te repatrieren naar hun thuisland.

Na 28 maart zal het weken of zelfs maanden kunnen gaan duren voordat er weer vliegtuigen op Bonaire mogen landen. Wij vragen de eilandsraad en het bestuur van Bonaire met klem deze mogelijkheid aan te grijpen en haar eigen inwoners de kans te geven ook terug te keren.
Wij zijn bereid aan elke vorm van quarantine en gezondheids testen en screenings deel te nemen, net als de groep ingezeten die op vrijdag 20 maart jl. terug kwam uit Colombia.

Wij hopen zo spoedig mogelijk iets van u te vernemen,

 

1 reactie op “en naar zijn land terug te keren … Brief aan de overheid

  1. Pingback: En naar zijn land terug te keren … II – Auke van der Berg ~ Ikki's eiland. De horzel van het koninkrijk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *