Over behoorlijk bestuur XII

July 9, 2020

Zonsondergang

Zo was ik bezig met de verlichting van mijn werkplek, zo verschijnt het persbericht van het Openbaar Lichaam Bonaire:

Donderdag 9 juli 2020
Kralendijk – Governance & Integrity International (G&I) heeft de analyse van het overdrachtsdossier inzake Bonaire Holding Maatschappij (BHM) afgerond. De opdrachtgever daartoe, gezaghebber Edison Rijna, heeft het verslag inclusief het advies hoe verder te handelen in ontvangst genomen.
Het integriteitsbureau G&I heeft bij het analyseren van het dossier een scheiding gemaakt tussen persoonlijke interpretaties (meningen), politiek ingegeven opvattingen, reële verbeterpunten en vermoedens van afwijking van good governance-regels.
Bij twee van de door de voormalige directeur van BHM naar voren gebrachte aandachtspunten acht G&I aanvullend feitenonderzoek wenselijk voordat conclusies kunnen worden getrokken. G&I heeft gezaghebber Rijna aangeraden dit te laten uitvoeren door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). De gezaghebber heeft dit advies overgenomen. Zodra de formele opdracht is verstrekt en bekend is hoe veel tijd het onderzoek in beslag neemt zal daarvan mededeling worden gedaan.
Gezaghebber Rijna heeft het Bestuurscollege, de Eilandsraad en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Stuurgroep Deelnemingen over zijn besluit geïnformeerd.

Gisteren waren de drie fractievoorzitters in de Eilandsraad uitgenodigd om kennis te nemen van de analyse van integriteitsbureau G&I.
Al moest dat een beetje stiekem.
Clark Abraham (Partido Democratico Boneriano) liet deze kans aan zich voorbijgaan.
Abraham vond dat de manier waarop hij een blik mocht werpen op de analyse van G&I onbehoorlijk.
‘De door de Gezaghebber gebruikte term ‘Informatiebijeenkomst’ noemt Abraham een ‘nieuwe tactiek voor omzeilen transparantie en deugdelijk bestuur.’
‘De Raad kent enkel Raad-, Commissie- en Presidiumvergaderingen waar er duidelijke bepalingen zijn voor verslaglegging en openbaarheid’, stelt Abraham.

De scheiding die G&I aanbrengt tussen ‘persoonlijke interpretaties (meningen), politiek ingegeven opvattingen, reële verbeterpunten en vermoedens van afwijking van good governance-regels’, maakt het persbericht boeiend.
Want hoe scheid je persoonlijke interpretaties (meningen) van politiek ingegeven opvattingen bijvoorbeeld? Vaak bepaalt je mening je politieke keuzes.
Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen reële verbeterpunten en vermoedens van afwijking van good governance-regels. Maar als je vermoedens hebt van afwijkend gedrag ten opzichte van de spelregels, lijkt het me juist handig om met reële verbeterpunten te komen.

Het integriteitsbureau G&I wil de handen niet branden aan twee door de heer Oleana naar voren gebrachte aandachtspunten. Het bureau heeft aangeraden om daarvoor de hulp van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in te roepen.
Dat G&I het niet aandurft om zich over twee twijfelgevallen uit te spreken, voorkomt dat zij mensen met wie zij al langere tijd samenwerkt aan moet spreken op mogelijk wangedrag.
En, eerlijk is eerlijk, we vinden het bijna allemaal lastig om vrienden te vertellen dat ze misschien niet netjes zijn.

BING gaat zich nu buigen over twee aandachtspunten. Wat die punten zijn, weet niemand. Er wordt hard gewerkt aan behoorlijk bestuur op Ikki’s eiland. Maar men is nog niet toe aan het hoofdstuk Transparantie.
Dat heeft ook weer voordelen. Voor je het weet komt er een geruchtenstroom op gang waar je niet vrolijk van wordt als men weet waarover het gaat.
Nu wacht iedereen geduldig af. Dat biedt rust.
En ga ik het lampje op mijn bureau te lijf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *