Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bosman (VVD) en Kuiken (PvdA) over de BIGregistratie

October 2, 2020
Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark

Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark

Datum  1 oktober 2020
Betreft  Kamervragen

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Bosman (VVD) en Kuiken (PvdA) over een BIGregistratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland (2020Z14872).

Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg en Sport,
T. van Ark

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Bosman (VVD) en Kuiken (PvdA) over een BIGregistratie voor personen die een opleiding hebben genoten op een van de eilanden van Caribisch Nederland (2020Z14872)

Vraag 1
Is het bij u bekend dat de diploma’s van verpleegkundigen uit Caribisch Nederland niet als gelijkwaardig worden erkend in (Europees) Nederland? 1)

Antwoord vraag 1
Ja.

Vraag 2
Bent u ervan op de hoogte dat deze verpleegkundigen daarom niet in aanmerking komen voor een BIG-registratie?

Antwoord vraag 2
Ja.

Vraag 3
Deelt u de mening dat verpleegkundigen met een diploma dat valt binnen de reikwijdte van het BES onderwijsstelsel ook in aanmerking moeten komen voor een BIG-registratie?

Vraag 4
Deelt u de mening dat gekwalificeerde verpleegkundigen van de BES-eilanden met een gelijkwaardig diploma ook in (Europees) Nederland aan de slag moeten kunnen?

Antwoord vraag 3 en 4.
De opleiding verpleegkunde die wordt verzorgd door het Fundashon Mariadal ziekenhuis op Bonaire is gelijkwaardig aan de Europees Nederlandse opleiding verpleegkunde op mbo-4 niveau. Deze opleiding op Bonaire is erkend door het Ministerie van OCW en staat onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Hoewel een BIG-registratie niet vereist is om op de BES-eilanden als verpleegkundige werkzaam te zijn is dat wel het geval als de verpleegkundige in Europees Nederland in het beroep aan de slag wil. Ik deel uw mening dat de verpleegkundigen die hun diploma op de BES-eilanden hebben behaald en daar een opleiding hebben gevolgd die gelijk is aan de Nederlandse opleiding rechtstreeks in aanmerking moeten kunnen komen voor BIG-registratie, zodat zij ook in Europees Nederland hun beroep kunnen uitoefenen.

Vraag 5
Welke mogelijkheden ziet u om dit probleem op te lossen en de verschillende diploma’s als gelijkwaardig te behandelen?

Antwoord vraag 5
Ik ben voornemens om, vooruitlopend op een definitieve wettelijke regeling, een praktische werkwijze te hanteren met betrekking tot de door Fundashon Mariadal afgegeven diploma’s die gelijkwaardig zijn aan de verpleegkunde diploma’s afgegeven in Europees Nederland. De houders van deze diploma’s vanuit Bonaire kunnen hierdoor direct een inschrijving in het BIG-register regelen als verpleegkundige. Dit punt zal worden meegenomen bij een volgende wetswijziging BIG.

1) http://ikkiseiland.com/2020/08/17/de-brief-aan-j/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *