Ipko – Over ergernis en een virus

January 12, 2021

Ipko

Tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) vorige week raakten een paar Haagse parlementariërs van slag toen de heer William Marlin (Statenlid namens Nationale Alliantie op St. Maarten) vertelde dat vorig jaar een dekolonisatiecommissie is opgericht. De meerderheid van de Staten op het eiland vindt dat het dekolonisatieproces in het Koninkrijk nog niet is afgerond.

Al heeft die commissie nog niet eens vergaderd, het idee alleen al dat er mensen zijn die vinden dat het dekolonisatieproces nog niet klaar is, zorgde voor ergernis bij een aantal Haagse politici.
Annemarie Jorritsma (VVD), André Bosman (VVD), Ronald van Raak (SP) en Ria Oomen (CDA) lieten weten dat zelfs de Verenigde Naties hebben geroepen dat de dekolonisatie klaar is voor wat het Koninkrijk betreft.
En dus vroeg de heer Bosman direct maar of St. Maarten zelfstandig wilden worden. Wilde de heer Van Raak weten of er al een referendum georganiseerd is waarbij de bevolking zich uit kan spreken over dit onderwerp.
Mevrouw Oomen deed met een bijzondere opmerking een duit in het zakje: zij wees erop dat het een beladen term is, dekoloniseren.

Tsja. Inderdaad, de term dekolonisatie is beladen. Het verwijst nl. naar het uitgebreide hoofdstuk uit het geschiedenisboek over het Koninkrijk der Nederlanden waar, in ieder geval voor een deel van haar onderdanen, beladen termen in voor komen. Slavernij om maar es eentje te noemen.
Maar wie weet is mevrouw Oomen onschuldig. Ze loopt al sinds 1981 mee in het CDA. Misschien was zij één van de slachtoffers van het in 2006 rondgaande Balkenendevirus en kampt ze vandaag de dag nog steeds met de naweeën ervan. De mentale gevolgen van dat virus worden vaak samengevat met de afkorting VOC en zijn lastig te bestrijden.

Van politici mag je verwachten dat ze thuis zijn in de gevolgen die onze geschiedenis nu eenmaal meebrengt.
In plaats van de voorspelbare reacties waarin afkeuring de overhand heeft, kun je ook een volwassen houding aannemen en vragen hoe de ander denkt over mogelijke oplossingen.
De heer Bosman had bijvoorbeeld kunnen vragen waarom het op de eilanden zo stil bleef na publicatie van de 19 vragen die hij in 2019 over het dekolonisatieproces formuleerde.
Dan laat je zien dat je de ander serieus neemt en wijs je tegelijkertijd die ander op de eigen verantwoordelijkheden.

Extra:
Antilliaans Dagblad 6 januari 2021: https://antilliaansdagblad.com/sint-maarten/22914-irritatie-nederland-op-ipko-over-dekolonisatie
De 19 vragen van de heer Bosman: https://www.tweedemonitor.nl/kamervraag/2019Z15876
Steven Hillebrink – Political Decolonization and Self-Determination.  The Case of the Netherlands Antilles and Aruba. PhD. Leiden, 2007: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/11003/000-proefschrift-hillebrink-10-01-2007.pdf?sequence=
Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van Steven Hillebrink: https://www.leidenuniv.nl/nieuwsarchief2/content_docs/Promoties_februari_2007/hillebrink-samen-sh.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *