Van politiek, papieren en keuzes

December 9, 2021

Zonsondergang

Gisteren kwamen de coalitiepartijen met de uitleg waarom men eergisteren niet aanwezig was bij de geplande spoedvergadering over de perikelen rondom Chogogo Beach Resort:

Verklaring coalitiepartijen: ‘Er werd ons geen tijd gegund om documenten door te nemen’

De voorzitter van de eilandsraad van Bonaire heeft op verzoek van de Democratische Partij een openbare eilandsraadvergadering opgeroepen van spoedeisend karakter conform ons reglement van orde. Deze vergadering heeft op dinsdag 7 december om 19:00 u ‘s avonds plaats moeten vinden. Het agendapunt is ‘Handhaving Wet en Regelgeving Ontwikkeling te Chogogo Beach Resort’. Deze vergadering heeft niet plaatsgevonden vanwege gebrek aan quorum, maar zal doorgang vinden op donderdag 9 december 2021.

Er rekening mee houdend dat de eilandsraadleden op het allerlaatste moment een enorme hoeveelheid documenten ontvingen (een 100 pagina’s tellende map en een email bestaande uit bijna 50 pagina’s), was het onmogelijk om deze allemaal door te nemen vóór aanvang van de vergadering. De coalitie heeft ook heel veel vragen maar zorgvuldigheid gaat vóór snelheid en zeker als het gaat om goed bestuur!

Hierdoor heeft de coalitie besloten om geen quorum te vormen, zodat de vergadering kon beginnen. Het idee was aanvankelijk om de vergadering te openen en daarna om schorsing te vragen tot donderdag 9 december of 13 december, want zonder de documenten door te nemen is het onmogelijk om een serieus debat op niveau te voeren.

Omdat bij de aanvang van de vergadering niet alle coalitieleden aanwezig waren, kon er niet op vertrouwd worden dat het verzoek om schorsing de steun zou hebben van de oppositiepartijen, is het besluit genomen om geen quorum te vormen. Op deze manier is het doel bereikt om de vergadering niet door te laten gaan tot donderdag a.s., zodat alle leden van de eilandsraad zoals het hoort goed voorbereid zijn op het debat. Wij betreuren dat de vergadering gisteren niet heeft plaats gevonden om een ieder te informeren over de ontstane situatie rondom het project ‘Chogogo’.
—-
Ja, je kunt je voorstellen dat het lastig is om 150 pagina’s in een half uurtje te doorgronden.
Dat de papieren zo laat aangeboden werden laat zien dat logistiek een lastig detail is voor een democratie. En roept de vraag op waarom het pakket zo laat op tafel kwam.
Dat de partijen beamen dat men daarom koos voor de strategie van vertrekken, is mooi. Maar of die keuze handig was, is een vraag waar partijstrategen het hoofd over mogen breken.

Ook melden zich een paar mensen met de vraag waarom sommige mensen zich met de lokale politiek in laten.
Nu ga ik vandaag niet alle raadsleden appen met deze vraag, maar in algemene zin vermoed ik dat er mensen zijn die geloven dat als je een positieve bijdrage wilt leveren aan de samenleving, politiek een van de middelen is om die bijdrage vorm te geven.

Dat de werkelijkheid laat zien dat het menselijk falen ook zichtbaar is binnen de politiek is treurig, maar niet verrassend.
Voor de een is het een reden om nooit de politiek in te gaan, een ander heeft toch de moed of illusie om het te proberen. Dat die laatste categorie op een tsunami van kritiek van al die roependen langs de zijlijn kan rekenen is onderdeel van het circus.
En vaak is dat lawaai nog terecht ook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *