Dienstmededeling

January 8, 2022

IkkiIIOmslag

Zo zeg je dat je begint aan een serie interviews met lokale politici, zo moet je een paar maanden later onder ogen zien dat je dat niet had moeten roepen.
Maak eerst maar es dat tweede deel van Ikki’s eiland af, interview daarnaast een handvol jongeren en bedenk dat die verkiezingen pas in maart 2023 zijn.

Het tweede deel, Van San Fransisco naar Mariadal, is overigens bijna klaar. Nog vier interviews en een nieuwe Inleiding en het boek kan naar de drukker.
Als het allemaal goed gaat, hoop ik het boek eind april/begin mei te kunnen presenteren.

Over het derde Ikki-deel zeg ik niks.
Learned my lesson well.
Voor nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *