Van Rijksvertegenwoordiger naar Eilandvertegenwoordiger

January 8, 2022

cropped-Zee-2.jpg

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tobt nog steeds met de functie van Rijksvertegenwoordiger. De Raad van State heeft al een tijdje geleden geadviseerd om die functie maar op te heffen. Om een of andere reden heeft men vragen bij de efficiëntie van die baan.
Met het oog op de toekomst is er sinds 2017 een waarnemend Rijksvertegenwoordiger.
Aan deze invulling kleeft natuurlijk iets ongemakkelijks: twijfels bij de functie en dan heb je ook nog het stempel van ‘waarnemend’.

Kortom, er moet iets gebeuren.

Misschien is de tijd rijp voor de BES-eilanden om het heft in handen te nemen.
Zij benoemen een Eilandvertegenwoordiger. Waarmee de agenda niet alleen wordt gestuurd door Haagse ingevingen, maar de eilandelijke blik medebepalend is. Waardoor de onderlinge verhoudingen evenwichtiger worden.

Voor de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties is deze aanpak ook handig. Zij heeft aangegeven dat ze weinig tot niets weet van Caribische Nederland. Zij zal dus niet hoeven te wennen aan deze nieuwe structuur.
De Eilandvertegenwoordiger kan om te beginnen de leemte in mevrouw Van Huffelen haar kennis snel en efficiënt wegwerken.

Eén dagdeel per week kan de Eilandvertegenwoordiger overleggen met de drie CAS-eilanden. Zodat langzaam maar zeker een Pan-Antilliaanse Alliantie vorm krijgt.
Maar misschien is dat vandaag een brug te ver.
Eerst moeten de drie BES-eilanden de rug maar eens rechten en hun plek opeisen.


Een paar uur later:
Update – Melding per e-mail:
In de besluitenlijst van het bestuurlijk overleg van 10 april 2010 tussen NL en BON, die namens de NL regering is ondertekend door Henk Kamp is onder punt 9 onder meer opgenomen:
Bonaire zal betrokken worden bij de totstandkoming van voor het eiland relevante regels en beleidsvoornemens. De betrokkenheid wordt vormgegeven door:
a. vertegenwoordiging van Bonaire in Den Haag;
Jouw voorstel is dus al geregeld en hoeft alleen maar te worden uitgevoerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *