Categorie: Achtergrondinformatie

Wim Rutgers ~ De Nederlandse Antillen en Aruba. Uit: Theo D’Haen ~ Europa buitengaats – Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen

November 28, 2018
D'Haen

Inleiding ‘In veel mindere mate dan in onze Oost-Indische koloniën hebben in en door de West romanschrijvers en dichters zich laten bezielen […] Dit laat zich gereedelijk verklaren uit de kleiner bevolking […] Gering is het aantal verschenen romans, novellen, dicht- en tooneelwerken, die de W.-I. koloniën tot plaats der handeling hebben of op eenigerlei wijze daarmede in verband staan… Lees verder »

Wim Rutgers ~ Beneden en boven de wind – Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba (1996)

November 27, 2018
Beneden en boven de wind-500x500

Vooraf ‘He’s not crazy, he’s not crazy. He… readin’ them kinda books’ (Camille Baly) Toen Cola Debrot in het begin van de jaren vijftig schreef dat hij de Antilliaanse literatuur belangrijker achtte dan in die tijd algemeen werd aangenomen, kon hij daarmee niet voorzien welk een stormachtige ontwikkeling deze literatuur in de daarop volgende decennia zou doormaken. Inderdaad, al is… Lees verder »

Karin Kloosterboer ~ Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben

September 11, 2018
Vertrouwen

Vanochtend werd in het Curaçaohuis in Den Haag het boek Vertrouwen – Aan het werk met risicojongeren van de Cariben gepresenteerd. De auteur, Karin Kloosterboer, kinderrechtendeskundige, laat in het boek kinderen, ouders en professionals aan het woord over de hulp die zij krijgen of geven via de Stichting Project op Bonaire. (Zie: http://www.stichtingproject.com/nl/ Op Ikki’s eiland groeien ruim vierduizend kinderen… Lees verder »

Lammert de Jong ~ Barrières van de Nederlandse nationaliteit

August 15, 2018
Den Haag

Eerder gepubliceerd in: Constitutioneel balanceren tussen Europa en nationale identiteit. Liber Amicorum voor Willem Pedroli. Symposium op 14 februari 2017, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Graag buig ik mij kritisch over de stelling, zoals verwoord in de uitnodiging voor het vriendenboek Willem Pedroli [1]: De grondwet zorgt ervoor dat de waarden die gekoppeld zijn aan de nationale identiteit beschermd worden…. Lees verder »

Anthony Engelbertus Noothoorn ~ Reizen en lotgevallen van Gustaaf Westerman, in de Nederlandsch West-Indische bezittingen

August 5, 2018
lotgevallen_westerman1

Ook de Curaçaosche zoutpannen bezocht ik. Het zout hieruit wordt, even als het zout van het eiland Bonaire, voor bijzonder deugdzaam gehouden, waarom zij het ook bij duizenden vaten komen koopen. Het zout, hetwelk ik hier bij groot stapels zag liggen, was zonder eenige geur, wit en doorschijnend en knapte sterk, wanneer men het op gloeijende kolen wierp; dit waren… Lees verder »

1 2 3 20