Categorie: Achtergrondinformatie

Bob Wit – Bonaire en Nederland: rechtstreekse of knellende banden? Lezing tgv Partido Demokratiko Boneriano 19 december 2009

August 30, 2020
BES

Ik zal het vanavond met u hebben over het komende referendum en de zeer fundamentele keuze die daarbij door het volk van Bonaire gemaakt moet worden. Die keuze betreft de staatkundige toekomst van Bonaire, de wijze waarop en door wie Bonaire in de toekomst zal worden geregeerd en bestuurd. Nou is die staatkundige structuur uiteraard niet een doel op zichzelf. Het uiteindelijke doel van elke staatkundige… Lees verder »

Jopie Abraham – Staatkundig proces Bonaire naar directe banden – Van referendum 2004 tot verkiezingen 2 maart 2011

August 26, 2020
JopieAbraham

Het rapport Staatkundig proces Bonaire naar directe banden is indertijd gemaakt in samenwerking met Han de Bruijne Eén van de hoofdpersonen in de jaren voor 10.10.10 op Ikki’s eiland is Jopie Abraham. De flamboyante politicus wordt door sommigen weggezet als een van de politici die mee verantwoordelijk is voor het feit dat het eiland de status van Openbaar Lichaam kreeg. De werkelijkheid is,… Lees verder »

Jopie Abraham – Het referendum van 2004

August 26, 2020

Na alle pogingen in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw om de Antillen te herstructurere werd in 2000 (23-6-2000) het bestaansrecht van de Antillen door het referendum in Sint Maarten weer ten principale ter discussie gesteld. Bijna 70% van de bevolking van Sint Maarten koos voor de status van apart land binnen het Koninkrijk. In 2004 en… Lees verder »

Jopie Abraham – Van miniconferentie tot het slotakkoord in de eilandsraad in 2006

August 26, 2020

Op 18 september 2006 publiceerde de Raad van State van het Koninkrijk een Voorlichting over de op handen zijnde staatkundige hervormingen (bijlage). Op 4 oktober 2006 maakte minister Nicolaï bekend dat de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (die oorspronkelijk koninkrijkseilanden zouden worden genoemd) een status als openbaar lichaam zullen krijgen, vergelijkbaar met die van een Nederlandse gemeente. Dit besluit… Lees verder »

Jopie Abraham – De komst van Henk Kamp en de Rijksdienst Caribisch Nederland

August 26, 2020

Na de vergadering van de Eilandsraad, eind oktober 2006, waarin het slotakkoord werd goedgekeurd, is de PDB tot juli 2009 niet meer betrokken geweest bij de verdere onderhandelingen over de uitwerking van dat akkoord. Op enkele beleefdheidsbezoeken na waren er ook geen formele contacten met Nederlandse vertegenwoordigers. De eilandraadsleden van de PDB moesten hun informatie over het staatkundige proces, net… Lees verder »

Jopie Abraham – De bestuurswisseling van juli 2009

August 26, 2020

De bestuurswisseling van juli 2009 vormt een belangrijk keerpunt in de verhoudingen tussen Bonaire en Nederland. In het bestuursakkoord werd overeengekomen dat het besluit van de Eilandsraad van 11 oktober 2006 met betrekking tot de toekomstige staatkundige positie van Bonaire in de vorm van een referendum aan de bevolking zou worden voorgelegd. Het nieuwe Bestuurscollege constateerde namelijk dat de uitwerking… Lees verder »

1 2 3 28