Categorie: Achtergrondinformatie

CBS ~ Bevolking Caribisch Nederland in 2030 groter en grijzer

August 6, 2019
CBS

De bevolking van de drie eilanden van Caribisch Nederland groeit naar verwachting door van 25 duizend nu naar 30 duizend in 2030. Vooral het aantal oudere inwoners zal toenemen. Dit blijkt uit de bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland van het CBS. De bevolkingsprognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarvoor op onderzoek… Lees verder »

Carel de Haseth ~ Een bijdrage in de discussie over het ontstaan van het Papiaments – De Gids. Jaargang 153 (1990)

July 29, 2019
Papiaments

Begin dit jaar publiceerde Wim Rutgers een in het Papiaments gestelde getuigenverklaring van Arubaanse Indianen uit 1803. Deze verklaring is voor de studie naar het ontstaan van het Papiaments van bijzonder belang. Niet alleen gaat het hier om een van de oudste documenten in deze taal (alleen een Curaçaose brief uit 1775 van Abraham da Costa Andrade aan Sarah de… Lees verder »

Provisional plan for the colonization of New Netherland and Caribbean possessions

May 27, 2019
PlanCar

The Directors deputed by the West India Company do not deem it expedient to conjointly advise your High Mightinesses in the present instance on the affairs of New Netherland, and the places thereunto belonging, inasmuch as the superintendence thereof has hitherto been with the Chamber at Amsterdam, which, also specially declares its opinion thereupon, as to the manner that superintendence… Lees verder »

Radboud Universiteit ~ 2in1 project: Meer weten over meertaligheid in het onderwijs

May 26, 2019
Meertalig

Er is veel informatie over meertaligheid en (taal)onderwijs te vinden in een aantal recentelijk verschenen documenten: een rapport over Language teaching and learning in multilingual classrooms van 2015 van de Europese Commissie, de in 2018 verschenen verkenning Talen voor Nederland van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen), het door de PO-raad gepubliceerd rapport Ruimte voor nieuw talenten van 2017,… Lees verder »

Prof. mr. H.G. Hoogers & mr. G. Karapetian – Het Koninkrijk tegen het licht

May 16, 2019

Er zijn grote verschillen in de manier waarop Nederland, Engeland, Frankrijk, en Denemarken de staatkundige betrekkingen met hun overzeese gebieden hebben vormgegeven. Doordat Nederland een Statuut voor het Koninkrijk kent, is ons land verder gegaan in het vastleggen daarvan dan andere landen. Toch is niet goed te zeggen of de Nederlandse overzeese landen meer autonomie hebben dan bijvoorbeeld de Britse… Lees verder »

Understanding Economic Growth in the Caribbean Region – DB Working Paper Series 595

May 12, 2019
Understanding

A renewed interest in explaining growth in the Caribbean countries is motivated by the somewhat slow but uneven performance in the past decade: per capita GDP gaps in Caribbean countries have widened in relation to the United States, whereas standard theories would predict convergence. This study (a) examines the question using methods developed in the recent growth literature on economic… Lees verder »