Categorie: Achtergrondinformatie

Jopie Abraham – De bestuurswisseling van september 2010 en het referendum van 17 december 2010

August 26, 2020

In het kader van het staatkundige proces zijn er twee ontwikkelingen die in deze periode bepalend zijn voor de voortgang van het staatkundige proces op Bonaire. In de eerste plaats de lawine van wetsvoorstellen waarop het Bestuurscollege geacht wordt te reageren. In de tweede plaats de binnen het BC niet afgeronde discussie over het wel of niet houden van een… Lees verder »

Jopie Abraham – De verkiezingen van 2 maart 2011

August 26, 2020

De verkiezingen voor de Eilandsraad op 2 maart 2001 worden gehouden volgens nieuwe Nederlandse regels. De mogelijkheid om te stemmen per volmacht is, ondanks het misbruik in vroegere jaren, weer ingevoerd. Daarnaast is de drempel om in aanmerking te komen voor restzetels verlaagd tot 75% van de kiesdeler. Hoewel de vrees bestond dat de oude gewoonte om op grote schaal… Lees verder »

Jopie Abraham – Conclusies en toekomstverwachtingen

August 26, 2020

Het niet serieus nemen van het referendum van 2004 en de besluitvorming in 2006 Het stemt tot permanente irritatie bij een groot deel van de bevolking dat in discussies over de toekomstige staatkundige structuur telkens wordt verwezen naar de eerder gemaakte keuze bij het referendum van 2004. Los van het feit of het referendum voldoet aan de standaards die daaraan… Lees verder »

Ank Klomp – Politics on an ‘unprofitable’ island: resources and gatekeepers on Bonaire, N.A.

August 6, 2020
Zonsondergang

New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids – Vol. 53 Issue 1 – Jan.1979 Politics on an ‘unprofitable’ island: resources and gatekeepers on Bonaire, N.A. The Caribbean is normally discussed in terms of the larger well-watered islands, suitable for large scale agricultural enterprises; ‘Plantation America’ is one of the epithets coined for the region. The islands that fall outside… Lees verder »

Nanneke Quik-Schuijt & Irene Broekhuijse ~ A Case Study: Law and Emotions Within the Kingdom of the Netherlands

July 21, 2020
Baltimore

University of Baltimore Journal of International Law. Volume 4. Issue 1 – 2015 -2016 Introduction Whether you are a Christian or not, you cannot deny the truth of the proverb “[a] brother offended is more unyielding than a strong city, and quarrelling is like the bars of a castle,” especially when you study the constitutional relationship between the Netherlands and… Lees verder »

De vrouw in Nederlandsch Westindië

June 29, 2020
Vrouw

In 1898 vindt de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898 in Den Haag plaats. Op 26 juni 1896 richten elf vrouwen in Amersfoort de ‘Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid’ op. Hoofddoel is ‘de uitbreiding van de werkkring der vrouw in Nederland’. De dames willen een tentoonstelling organiseren in het jaar waarin Wilhelmina zal worden ingehuldigd als koningin. Voor het eerst een… Lees verder »