De dingen die voorbij gaan

August 6, 2019
11053456_10205940181410871_2127472933254978396_n

Zo roep je in april dat je in acht, negen maanden wel even een boek zult schrijven waarin je de balans opmaakt van 10 jaar 10.10.10. Zelfs de datum voor de presentatie had je alvast in de agenda gezet: 8 april 2020. Zo denk je er ruim vier maanden en vier hoofdstukken later anders over. Die vier hoofdstukken heb ik… Lees verder »

Wietze Koopman ~ Haalt Bonaire het paard van Troje binnen?

August 6, 2019
Troje

De betaalbaarheid van elektriciteit en drinkwater is al jaren een bron van zorg op Bonaire. Nu krijgt Bonaire waar het om heeft gevraagd: wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES. Maar het is de vraag in hoeverre Bonaire geholpen wordt met de wijziging die nu is voorgesteld. Er is een aanzienlijke kans dat de wetswijziging door ministeries in Nederland… Lees verder »

CBS ~ Bevolking Caribisch Nederland in 2030 groter en grijzer

August 6, 2019
CBS

De bevolking van de drie eilanden van Caribisch Nederland groeit naar verwachting door van 25 duizend nu naar 30 duizend in 2030. Vooral het aantal oudere inwoners zal toenemen. Dit blijkt uit de bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland van het CBS. De bevolkingsprognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarvoor op onderzoek… Lees verder »

Hotel Zeebad, Bobbie Sanderson en de zoektocht II

July 30, 2019
Waterski

Op 27 juni jl. deed ik verslag van de eerste resultaten die de zoektocht naar de geschiedenis van de ouders van mevrouw Sanderson op had geleverd. Haar ouders hebben in de jaren vijftig een tijdlang Hotel Zeebad onder hun hoede gehad. Zie: http://ikkiseiland.com/2019/06/27/hotel-zeebad-bobbie-sanderson-en-de-zoektocht/ Dankzij mevrouw Ria Heitkönig kreeg de zoektocht een mooi vervolg. ‘My father Heit had a German name,… Lees verder »

Carel de Haseth ~ Een bijdrage in de discussie over het ontstaan van het Papiaments – De Gids. Jaargang 153 (1990)

July 29, 2019
Papiaments

Begin dit jaar publiceerde Wim Rutgers een in het Papiaments gestelde getuigenverklaring van Arubaanse Indianen uit 1803. Deze verklaring is voor de studie naar het ontstaan van het Papiaments van bijzonder belang. Niet alleen gaat het hier om een van de oudste documenten in deze taal (alleen een Curaçaose brief uit 1775 van Abraham da Costa Andrade aan Sarah de… Lees verder »

Wietze Koopman ~ Minimumloners gefopt: nog steeds even arm in 2019

July 28, 2019
Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark

Op 27 juni stuurde Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark, een brief met de Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland aan de Tweede Kamer. In die brief wordt een rooskleurig beeld geschetst van de voortgang van het pakket van maatregelen dat in 2018 is aangekondigd om de armoede te bestrijden. De eerste effecten van deze maatregelen zijn inmiddels… Lees verder »