Jopie Abraham – Op weg naar de onderhandelingen met Nederland leidend tot het akkoord van 22 april 2010

August 26, 2020

Nu de referendumverordening in opdracht van Nederland niet is afgekondigd, moet het Bestuurscollege zich beraden over de vraag hoe nu verder. Overleg is gevoerd over de beroepsmogelijkheden, waarbij zelfs de vraag aan de orde kwam of de Gouverneur wel bevoegd was om dit besluit te nemen. De algemene conclusie was dat Bonaire door Nederland op onjuiste gronden schaakmat was gezet,… Lees verder »

Jopie Abraham – De bestuurswisseling van september 2010 en het referendum van 17 december 2010

August 26, 2020

In het kader van het staatkundige proces zijn er twee ontwikkelingen die in deze periode bepalend zijn voor de voortgang van het staatkundige proces op Bonaire. In de eerste plaats de lawine van wetsvoorstellen waarop het Bestuurscollege geacht wordt te reageren. In de tweede plaats de binnen het BC niet afgeronde discussie over het wel of niet houden van een… Lees verder »

Jopie Abraham – De verkiezingen van 2 maart 2011

August 26, 2020

De verkiezingen voor de Eilandsraad op 2 maart 2001 worden gehouden volgens nieuwe Nederlandse regels. De mogelijkheid om te stemmen per volmacht is, ondanks het misbruik in vroegere jaren, weer ingevoerd. Daarnaast is de drempel om in aanmerking te komen voor restzetels verlaagd tot 75% van de kiesdeler. Hoewel de vrees bestond dat de oude gewoonte om op grote schaal… Lees verder »

Jopie Abraham – Conclusies en toekomstverwachtingen

August 26, 2020

Het niet serieus nemen van het referendum van 2004 en de besluitvorming in 2006 Het stemt tot permanente irritatie bij een groot deel van de bevolking dat in discussies over de toekomstige staatkundige structuur telkens wordt verwezen naar de eerder gemaakte keuze bij het referendum van 2004. Los van het feit of het referendum voldoet aan de standaards die daaraan… Lees verder »

De brief aan J.

August 17, 2020
Zonsondergang

Beste J., Het heeft even tijd gekost, maar ik denk dat ik er nu achter ben waarom je opleiding voor verpleegkundige, die je op je geboorte-eiland hebt genoten, niet als volwaardig wordt gezien in Den Haag. Die omschrijving is voor mijn rekening. Voor de beantwoording van je mail van vorige week heb ik hulp gehad van een ambtenaar die thuis… Lees verder »

Karta pa J.

August 17, 2020
Zonsondergang

Kerido J., A tuma un tiki tempu, pero mi ta kere ku mi sa awor dikon na Den Haag nan no ta konsiderá bo estudio pa enfermera, ku bo a sigui na bo isla natal, komo unu kompleto. E deskripshon ei ta pa mi kuenta. Pa kontesta di bo mail di siman pasá, mi tabatin yudansa di un ámtenar ku… Lees verder »