CBS: Drie kwart niet-onderwijsvolgende jongeren Bonaire werkt

February 21, 2018
CBS

De meerderheid van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar op Caribisch Nederland volgde onderwijs in 2016. Op Saba is dit aandeel met 72 procent het grootst. Op Bonaire volgt een derde van de jongeren geen onderwijs meer, maar is aan het werk. Deze Bonairiaanse jongeren hebben vrijwel even vaak een voltijdbaan als 25-plussers en zijn relatief… Lees verder »

CBS: Handelstekorten Caribisch Nederland groeien

February 20, 2018

De handelstekorten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn in 2017 hoger dan in 2016. Op Sint-Eustatius groeide het jaarlijkse tekort naar verhouding het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben een structureel handelstekort. Dan is de import groter dan de export. Op de eilanden wordt in vergelijking met Europees Nederland relatief weinig… Lees verder »

Neerlandia, Jaargang 11, 1907 ~ Bonaire

February 19, 2018
Neerlandia

‘Arm zijn is in deze streken niet zoo erg als in Holland. De behoeften zijn hier minder; ‘t is waar, honger is een scherp zwaard, maar men heeft hier niet te lijden van koude, die in Holland de armoede zoo vreeselijk maakt.’ Het Bonaire-nummer van Neerlandia verscheen in 1907. In dat jaar leefden mijn opa en oma al. ‘Rincón ligt… Lees verder »

Josué Witz ~ De Godsdienstvriend van wijlen J.G. Le Sage ten Broek ~ Over Bonaire (1854)

February 17, 2018
LeSage

Uit het hoofdstuk: Schets der missie van Curaçao Bonaire werd vóór het jaar 1824 van tijd tot tijd door de geestelijken van Curaçao bezocht, die er dan eenige weinige dagen verbleven en kinderen doopten. Bij mijne aankomst alhier vernam ik, dat dit eiland sedert verscheidene jaren geen bezoek van een priester gehad had, en er dus zeer vele kinderen waren,… Lees verder »

Van twee wijzen en een stiefkindje

February 8, 2018
Wijzen

Met een drastische ingreep heeft Rutte III laten zien dat wat haar betreft de maat vol is op St. Eustatius. Een commissie van wijzen kreeg in juni 2017 de opdracht om een rapportage uit te brengen over de huidige bestuurskracht van het openbaar lichaam Sint Eustatius en over de wijze waarop die op een vereist niveau moet worden gebracht. Daarbij worden… Lees verder »

Tanja Fraai ~ Ik leerde van mijn Antilliaanse collega’s dat je je tas niet op de grond zet

January 31, 2018
TanjaFraai1

Zo staat het op de site van de stichting WeConnect. Wij bedenken en realiseren educatieve projecten binnen het Koninkrijk. Ook bemiddelen wij voor stages/banen op een van de eilanden (MBO, HBO en WO). Ons werkterrein bestrijkt Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk: Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. In februari 2017 bezocht ik een bijeenkomst van WeConnect in Den… Lees verder »