Bij de jaarwisseling ~ Omdat de zon schijnt

December 31, 2016
flat

Ik had ervoor kunnen kiezen om een foto van een mooie villa in een andere buurt te plaatsen naast deze van een paar woningen in Kralendijk. Maar vergelijken heeft altijd wat goedkoops. Alsof wat je wilt laten zien, niet voor zich spreekt. Ja, ik begin er weer over, over de armoede op Ikki’s eiland. Dat blijf ik ook in 2017… Lees verder »

Halfjaarrapportage College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Juli 2016 – December 2016

December 24, 2016
logo-cft

Artikel 4, lid 2 van de Wet Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) bepaalt dat het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) eens per halfjaar schriftelijk verantwoording uitbrengt over zijn werkzaamheden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in afschrift aan de bestuurscolleges en de eilandsraden. De voorliggende rapportage gaat in… Lees verder »

Uitburgeren ~ Ter overweging

December 21, 2016
warns

Tussen januari 2011 en januari 2016 is de bevolking van Ikki’s eiland met iets meer dan twintig procent toegenomen. Deze groei is voornamelijk veroorzaakt door immigratie. In de periode tussen januari 2011 en december 2015 kwamen zevenduizend mensen naar het eiland, vierduizend gingen de wijde wereld in en lieten Ikki achter zich. Het grootste deel van de binnenkomers kwam uit Europees… Lees verder »

Werkwoorden

December 7, 2016
softketchup.nl

‘Je leert het nooit’, zegt ze wat droef. Ik weet het. Het is één van die dingen waar ze me bijna vierendertig jaar op wijst. Die separabele werkwoorden. Je schijnt te moeten zeggen: ik stond af te wassen, maar ik zeg: ik stond te afwassen. Ik heb een theorie ontwikkeld waaruit blijkt dat deze constructie door mijn Friestalige achtergrond is… Lees verder »

Een dag met de thuiszorg

November 30, 2016
knoek1

Bed Als we bij Joulaika (Laika) Molina in de auto stappen, vertelt ze over de eerste cliënt die we gaan bezoeken. Een mevrouw van in de zestig die twee jaar geleden door een zwaar herseninfarct is getroffen. Ze ligt de hele dag op bed in het kleine kamertje dat tegen het huis van haar dochter is gebouwd. Het is warm… Lees verder »