Wim Rutgers ~ De Nederlandse Antillen en Aruba. Uit: Theo D’Haen ~ Europa buitengaats – Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen

November 28, 2018
D'Haen

Inleiding ‘In veel mindere mate dan in onze Oost-Indische koloniën hebben in en door de West romanschrijvers en dichters zich laten bezielen […] Dit laat zich gereedelijk verklaren uit de kleiner bevolking […] Gering is het aantal verschenen romans, novellen, dicht- en tooneelwerken, die de W.-I. koloniën tot plaats der handeling hebben of op eenigerlei wijze daarmede in verband staan… Lees verder »

Wim Rutgers ~ Beneden en boven de wind – Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba (1996)

November 27, 2018
Beneden en boven de wind-500x500

Vooraf ‘He’s not crazy, he’s not crazy. He… readin’ them kinda books’ (Camille Baly) Toen Cola Debrot in het begin van de jaren vijftig schreef dat hij de Antilliaanse literatuur belangrijker achtte dan in die tijd algemeen werd aangenomen, kon hij daarmee niet voorzien welk een stormachtige ontwikkeling deze literatuur in de daarop volgende decennia zou doormaken. Inderdaad, al is… Lees verder »

Later meer

November 15, 2018
Schaken

De zon schijnt in Amsterdam, al is het wat bleekjes. Het hondje van de buren heb ik vandaag nog niet gehoord. Het beestje ligt waarschijnlijk stomverbaasd in zijn mand alles te overdenken wat op Ikki’s eiland gebeurd is de laatste 48 uur. Ook ik heb tijd nodig om mijn gedachten te ordenen. Dat ik vraagtekens heb bij deze handelswijze van… Lees verder »

Dienstmededelingen

November 14, 2018
Kralendijk

Na een aantal berichtjes wist ik het zeker: niet voor iedereen kwam het concept Bestuursakkoord [zie bericht van gisteren] als een donderslag bij heldere hemel. Natuurlijk snap ik dat in Den Haag een aantal ambtenaren had zitten broeden, typen en denken. Een staatssecretaris zit niet in zijn eentje een dergelijk voorstel in elkaar te flansen. Maar dat in de afgelopen… Lees verder »

Donderslag

November 13, 2018
r.w.-knops-5470

Als een donderslag bij heldere hemel werd daar het concept Bestuursakkoord gesloten tussen De Staat der Nederlanden en Het Openbaar Lichaam Bonaire te Kralendijk Bonaire op 14 november 2018 aan het Bestuurscollege en de Eilandsraad voorgelegd. Of men binnen een paar dagen maar even akkoord wilde gaan. René Zwart vat dit concept Bestuursakkoord bondig samen: ‘Bonaire wacht geen harde ingreep,… Lees verder »

Ben Oleana ~ Tijd voor verandering

November 9, 2018
Ben Oleana 5

Het is tijd voor verandering. Het is tijd dat Bonaire haar lot in eigen handen neemt en een andere wending geeft aan het politieke klimaat. De stand van zaken Bonaire is de laatste jaren continu in ontwikkeling. Er is veel veranderd op ons eiland. Veel mensen kunnen al die veranderingen niet bijbenen. Dit veroorzaakt frustratie en staat participatie in de weg…. Lees verder »