Renewable Energy Caribbean

February 26, 2018
reclogowhite

Launched in 2014, Renewable Energy Caribbean serves as a dedicated resource for clean energy in the Caribbean covering industry news, project developments, market analysis, and regional conferences and events. Renewable energy is quickly advancing in the Caribbean, yet there remain few news outlets  that cater specifically to this market. We started Renewable Energy Caribbean to meet this demand for timely… Lees verder »

CBS: Drie kwart niet-onderwijsvolgende jongeren Bonaire werkt

February 21, 2018
CBS

De meerderheid van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar op Caribisch Nederland volgde onderwijs in 2016. Op Saba is dit aandeel met 72 procent het grootst. Op Bonaire volgt een derde van de jongeren geen onderwijs meer, maar is aan het werk. Deze Bonairiaanse jongeren hebben vrijwel even vaak een voltijdbaan als 25-plussers en zijn relatief… Lees verder »

CBS: Handelstekorten Caribisch Nederland groeien

February 20, 2018

De handelstekorten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn in 2017 hoger dan in 2016. Op Sint-Eustatius groeide het jaarlijkse tekort naar verhouding het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben een structureel handelstekort. Dan is de import groter dan de export. Op de eilanden wordt in vergelijking met Europees Nederland relatief weinig… Lees verder »

Neerlandia, Jaargang 11, 1907 ~ Bonaire

February 19, 2018
Neerlandia

‘Arm zijn is in deze streken niet zoo erg als in Holland. De behoeften zijn hier minder; ‘t is waar, honger is een scherp zwaard, maar men heeft hier niet te lijden van koude, die in Holland de armoede zoo vreeselijk maakt.’ Het Bonaire-nummer van Neerlandia verscheen in 1907. In dat jaar leefden mijn opa en oma al. ‘Rincón ligt… Lees verder »

Josué Witz ~ De Godsdienstvriend van wijlen J.G. Le Sage ten Broek ~ Over Bonaire (1854)

February 17, 2018
LeSage

Uit het hoofdstuk: Schets der missie van Curaçao Bonaire werd vóór het jaar 1824 van tijd tot tijd door de geestelijken van Curaçao bezocht, die er dan eenige weinige dagen verbleven en kinderen doopten. Bij mijne aankomst alhier vernam ik, dat dit eiland sedert verscheidene jaren geen bezoek van een priester gehad had, en er dus zeer vele kinderen waren,… Lees verder »