Radboud Universiteit ~ 2in1 project: Meer weten over meertaligheid in het onderwijs

May 26, 2019
Meertalig

Er is veel informatie over meertaligheid en (taal)onderwijs te vinden in een aantal recentelijk verschenen documenten: een rapport over Language teaching and learning in multilingual classrooms van 2015 van de Europese Commissie, de in 2018 verschenen verkenning Talen voor Nederland van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen), het door de PO-raad gepubliceerd rapport Ruimte voor nieuw talenten van 2017,… Lees verder »

Prof. mr. H.G. Hoogers & mr. G. Karapetian – Het Koninkrijk tegen het licht

May 16, 2019

Er zijn grote verschillen in de manier waarop Nederland, Engeland, Frankrijk, en Denemarken de staatkundige betrekkingen met hun overzeese gebieden hebben vormgegeven. Doordat Nederland een Statuut voor het Koninkrijk kent, is ons land verder gegaan in het vastleggen daarvan dan andere landen. Toch is niet goed te zeggen of de Nederlandse overzeese landen meer autonomie hebben dan bijvoorbeeld de Britse… Lees verder »

Ze zei tegen mij, jongen, doe het niet

May 6, 2019
Kralendijk

Een aantal inwoners van Ikki’s eiland ondervindt nog dagelijks de gevolgen van rugoperaties uitgevoerd in Medellin (Colombia) in 2012 en 2013. Natuurlijk, rugoperaties zijn zelden ingrepen waarbij patiënten de rest van hun leven klachtenvrij zijn. Maar uit onderzoek is wel duidelijk geworden dat niet alles even goed is gegaan bij de behandeling van sommige patiënten in Colombia. Mevrouw en meneer… Lees verder »

Emy Maduro ~ Nos a bai Ulanda. Antillianen in Nederland 1634 -1954

April 25, 2019
schilderij_Jan_van_Amstel_en_Anna_Boxhoorn

“Sterft, gij oude vormen en gedachten!” Onder deze kop trok een Antilliaanse student fel van leer tegen de “toestand” van de Nederlandse Antillen. De positie van de Antillen in het Koninkrijk der Nederlanden, betoogde hij met verve, was ondanks het Koninkrijksstatuut van 1954 fundamenteel nog steeds die van een kolonie. Buitenlandse ondernemingen maakten nog steeds de dienst uit op de… Lees verder »

Nationale ombudsman

April 15, 2019
Ombudsman

‘Iedereen moet mee kunnen doen’ is de vriendelijke titel van het gezamenlijke jaarverslag 2018 van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman. In het rapport stelt de ombudsman vast dat het niet echt opschiet met de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Gelukkig schijnt ergens achter de horizon de zon, weet de ombudsman. Deze conclusie is gebaseerd op het kennismakingsbezoek van de… Lees verder »

10.10.20

April 8, 2019
PresentatieAddo

Vandaag een jaar geleden was de presentatie van Ikki’s eiland bij Addo’s. Een bijeenkomst waar ik met plezier op terugkijk. Nu heb ik het in mijn hoofd gehaald om volgend jaar op 8 april het tweede deel over het eiland het levenslicht te laten zien. 10.10.20 is nl. het moment om stil te staan bij de jaren die verstreken zijn… Lees verder »