Historisch-geologisch overzicht van Bonaire

July 12, 2015
Geologiekaart-Bonaire_JPG

De oudste gesteenten van Bonaire, behorende tot de Washikembaformatie, zijn evenals die op Curacao en Aruba voor het grootste deel van vulkanische herkomst. De Washikembaformatie bevat basische lava’s, tuffen en intrusielichamen maar ook, anders dan op Curacao, vulkanieten rijker aan kiezelzuur: porfieren en porfiertuffen. Bovendien komen ingeschakelde hoornstenen en radiolarieten voor. De kiezelzuurarmere lava’s en tuffen zijn vooral aanwezig in… Lees verder »

Fred. Oudjans Dentz & Herm. J. Jacobs ~ Onze West in beeld en woord – 1929

July 5, 2015

Vele vrouwen op Bonaire oefenen het beroep van waschvrouw uit. Zooals men op de plaat ziet, wordt het op een platten steen gelegde natte, ingezeepte waschgoed met een plankje beklopt, totdat het schoon is. Fred. Oudjans Dentz & Herm. J. Jacobs ~ Onze West in beeld en woord is compleet te vinden op delpher: http://www.delpher.nl/nl/boeken Over Bonaire: http://www.delpher.nl/nl/boeken/ delpher.nl ~ blader rond… Lees verder »

Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad ~ 5 december 1861 ~ Opheffing der slavernij in de West-Indische kolonien

July 3, 2015

Opheffing der slavernij in de West-Indische kolonien ‘De verpligting tot het sluiten van overeenkomsten, die een der grondslagen uitmaakt van het emancipatie-ontwerp voor Suriname, is voor de eilanden weggelaten. Het verschil van toestanden der eilanden zoowel met Suriname als onderling maakt, naar het inzien van den Minister, het opleggen dier verpligting bezwaarlijk.’ Om tekst eenvoudiger te vergroten: http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=ddd:010131602:mpeg21:a0001