2019 en de toekomst

January 3, 2019
Rijkswapen_der_Nederlanden.svg

Sinds staatssecretaris Knops in oktober 2017 aantrad, kan iemand die het nieuws rondom Caribisch Nederland volgt geen vrije dag meer nemen. Van ingrepen tot werkbezoeken, van uitspraken tot moties, het kan niet op. Als je door dat rumoer heen kijkt, zie je al gauw dat er sindsdien niet veel gebeurd is waar de bewoners van al die eilanden gelukkiger van zijn… Lees verder »

Water over Ikki’s akkers

December 14, 2018
20181025_121535

Ergens buigt een aantal mensen zich op dit moment over al die brieven die binnen zijn gekomen naar aanleiding van de advertentie waarin opgeroepen werd om te solliciteren naar de functie van programmamanager Bestuursakkoord 2018-2022. Met dat akkoord wordt Ikki’s eiland vanaf volgend jaar de moderne tijd ingeslingerd onder de bezielende leiding van die manager en onder het wakend oog… Lees verder »

Twintigduizend paar kaplaarzen

December 5, 2018
Kaplaarzen-online

Als die programmamanager die het Bestuursakkoord onder haar of zijn hoede gaat nemen, slim is, gaat zij of hij snel informeren naar de kosten van twintigduizend paar kaplaarzen. Gezien het aantal waar het omgaat, moet er een flinke korting bedongen kunnen worden. Opvallend in het Bestuursakkoord is nl. het ontbreken van een klimaatparagraaf. Terwijl een beetje Googelaar al gauw een… Lees verder »

Wim Rutgers ~ De Nederlandse Antillen en Aruba. Uit: Theo D’Haen ~ Europa buitengaats – Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen

November 28, 2018
D'Haen

Inleiding ‘In veel mindere mate dan in onze Oost-Indische koloniën hebben in en door de West romanschrijvers en dichters zich laten bezielen […] Dit laat zich gereedelijk verklaren uit de kleiner bevolking […] Gering is het aantal verschenen romans, novellen, dicht- en tooneelwerken, die de W.-I. koloniën tot plaats der handeling hebben of op eenigerlei wijze daarmede in verband staan… Lees verder »

1 3 4 5 6 7 60