Hoe komen de Openbare Lichamen aan hun geld?

November 17, 2017

Hoe lopen de geldstromen van de Rijksoverheid in Caribisch Nederland? Wil jij ook weten wat er gebeurt met belastinggeld dat wordt betaald in Caribisch Nederland? Er zijn 4 filmpjes gemaakt waarin de geldstromen worden uitgelegd. RCN Communicatie ~ Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/

Over vrije uitkeringen en keuzes

November 16, 2017
Slaapkamer

De laatste dagen is er een hoop gekrakeel over de ontwerpbegroting die de coalitie op Ikki’s eiland heeft voorgesteld aan de Eilandsraad. Vandaag moet die begroting op de Haagse burelen liggen. Om het even simpel te houden. De begroting van het eiland wordt door een aantal componenten bepaald. Het BES-fonds is een begrotingsfonds, waaruit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel… Lees verder »

Luit. J.A. Snijders Jr ~ Inleiding bij het Bonaire-nummer van Neerlandia (Jrg.11 – 1907)

November 15, 2017
Ruines -

Het is met groote vreugde, dat het Bestuur der-Groep Nederlandsche Antillen de verschijning begroet van dit Bonaire-nummer. In het moederland is het Curaçao-nummer allerwege met groote belangstelling ontvangen; 7500 exemplaren zijn over de geheele wereld verspreid geworden en geen Nederlander, die aanspraak maakt op den naam van ontwikkeld man, kan thans nog onbekendheid voorwenden omtrent het eiland Curaçao en de… Lees verder »

Pastoor P.A. Euwens ~ Historisch overzicht van het eiland Bonaire (Neerlandia, Jaargang11, 1907)

November 15, 2017
onima

 Eigenlijk kan men zeggen, dat Bonaire geen afzonderlijke geschiedenis heeft. Als onderdeel der Nederlandsch West-Indische eilanden heeft het dezelfde geschiedenis, wat de hoofdlijnen aangaat, als Curaçao. Slechts weinige malen komt het voor, dat er een licht valt op dit onaanzienlijk eiland. Op deze lichtpunten wil ik meer bijzonder de aandacht vestigen. Bonaire (of gelijk het tijdens de Spaansche overheersching genoemd… Lees verder »

C.J. Krijt ~ Kralendijk, de hoofdplaats van Bonaire, en omstreken (Neerlandia, Jaargang 11, 1907)

November 15, 2017
154 Bonaire__x610877770

Bonaire ligt op pl. m. 10 geogr. mijlen Oost-Noord-Oostwaarts van Curaçao, tusschen 68o 35 en 68o 20 W.L. en tusschen 12o 4 en 12o 26 N.B. Bij den N.-O. passaatwind, die hier immer waait, is eene reis van Curaçao naar Bonaire met zeilgelegenheid eene ware kwelling en duurt onder gewone omstandigheden gemiddeld een etmaal, waar tegenover staat, dat, in omgekeerd… Lees verder »

C.J. Krijt ~ Een uitstapje naar de Zoutpannen der Lage Westkust (Neerlandia, Jaargang 11, 1907)

November 15, 2017
Breede straat. 
(Foto van den heer Krijt)

‘s Morgens vroeg staat ons wagentje weer op zijn oude plaats, voor het huis van den Gezaghebber. Achter het Gouvernementsgebouw om gaan wij Zuidwaarts. Links uitgestrekte vlakten, welke bij regenweer onder water staan. In het verschiet een boschje met steeds frischgroene mangrove boomen in ziltigen grond. Rechts enkele goedonderhouden woningen in grillige wanorde neer gezet. De vele ruïnes wijzen u… Lees verder »

1 3 4 5 6 7 43