Jopie Abraham ~ Harry Belafonte en Bonaire

August 21, 2018
Belafonte4

Meerdere malen, tot grote ergenis, heb ik in verschillende publikaties volstrekte leugens en misleidende informaties gelezen omtrent de wereldberoemde zanger en mensenrechtenactivist Harry Belafonte en zijn zogenaamde betrokkenheid met ons eiland Bonaire. Deze desinformatie komt voor in lokale media maar ook zijdens de overheid zelf. Ik verwijs o.a. naar het recentelijk uitgegeven magazine Bon Bini BONAIRE, een uitgave van het… Lees verder »

De scheidsrechter en de kaarten

August 18, 2018
gele_en_rode_kaart

Als je het niet te bont bakt, geeft de scheidsrechter je bij een overtreding de gele kaart. Schop je daarentegen iemand het ziekenhuis in, volgt rood en zit je eerder dan verwacht in de kleedkamer. Gezien de houding van het lokale bestuur op Ikki’s eiland staat de Haagse scheidsrechter voor de keuze welke kaart getrokken moet worden. Wordt het een… Lees verder »

Lammert de Jong ~ Barrières van de Nederlandse nationaliteit

August 15, 2018
Den Haag

Eerder gepubliceerd in: Constitutioneel balanceren tussen Europa en nationale identiteit. Liber Amicorum voor Willem Pedroli. Symposium op 14 februari 2017, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Graag buig ik mij kritisch over de stelling, zoals verwoord in de uitnodiging voor het vriendenboek Willem Pedroli [1]: De grondwet zorgt ervoor dat de waarden die gekoppeld zijn aan de nationale identiteit beschermd worden…. Lees verder »

Anthony Engelbertus Noothoorn ~ Reizen en lotgevallen van Gustaaf Westerman, in de Nederlandsch West-Indische bezittingen

August 5, 2018
lotgevallen_westerman1

Ook de Curaçaosche zoutpannen bezocht ik. Het zout hieruit wordt, even als het zout van het eiland Bonaire, voor bijzonder deugdzaam gehouden, waarom zij het ook bij duizenden vaten komen koopen. Het zout, hetwelk ik hier bij groot stapels zag liggen, was zonder eenige geur, wit en doorschijnend en knapte sterk, wanneer men het op gloeijende kolen wierp; dit waren… Lees verder »

Windhappers

August 1, 2018
haagsebluf - smulweb.nl

Je hebt niet veel nodig. Wat eiwit, bessensap en suiker. De rest is lucht. Een typisch Nederlands toetje. Het is een wondere wereld daar in de Hofstad. Alles draait er om woorden. Dat moet je de Haagse politici nageven, aan woorden geen gebrek. Nooit. Beloftes, toezeggingen, plannen, draaiboeken, ambities, streefdata, voornemens, doelstellingen, intenties, concepten, ijkpunten – alles wordt in woorden… Lees verder »

Open deur

July 20, 2018
Washington-Slagbaai_National_Park_(2447781608)

Als je de drieënveertig vragen die de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties aan de staatssecretaris heeft meegegeven als vakantiebaantje, nog eens rustig bekijkt, zie je dat er weinig nieuws onder de zon is. De meeste onderwerpen zijn in de voorbije jaren al verschillende keren aan de orde geweest in de Tweede Kamer. Met weinig of geen gevolg voor de eilanden. De… Lees verder »

1 3 4 5 6 7 54