Tijd

November 6, 2016
wolk

‘Weet u hoe laat het is?’, vraagt de wat oudere meneer die naast me is komen zitten. Ik pak mijn telefoontje. ‘Twintig voor vijf’, zeg ik. Hij kijkt me aan. ‘U zegt twintig voor vijf.’ Nu is het mijn beurt om op te kijken. ‘De meeste Hollanders zeggen tien over half vijf’, zegt hij glimlachend. ‘Dat is waar’, zeg ik…. Lees verder »

Heremietkreeften, bestuurscolleges en regen

November 4, 2016
img_2064

Het zal toeval zijn, maar in de twee dagen dat ik op Ikki’s eiland verblijf, valt eerst het bestuurscollege en regende het daarna vannacht urenlang. En dat allemaal terwijl ik me net zat te verdiepen in de heremietkreeft. Op de trap zie ik een verfomfaaide minipompoen liggen. Ik wil het ding oprapen, maar plotsklaps komt er een schaar tevoorschijn. De… Lees verder »

Van papieren en vuurwerk

November 2, 2016
kralendijk

‘Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen maanden?’, vraag ik Ikki als we ingestapt zijn. ‘Eigenlijk niks’, zegt Ikki, ‘ik was veel weg. Twee keer naar Colombia op familiebezoek en ook nog een kort bezoek aan Cuba.’ ‘Het eiland staat stil als jij er niet bent?’, concludeer ik. ‘Niet helemaal’, lacht Ikki, hij wijst op een stapeltje papieren dat… Lees verder »

Alweer een tussenstand

October 25, 2016
kralendijk

De afgelopen maanden heb ik het maar druk gehad met de Rozenberg Quarterly. Daarnaast was ik uiteraard Ikki’s eiland niet vergeten. Maar het bleef voornamelijk bij het volgen van het nieuws over het eiland en het lezen over de geschiedenis. Dat is ook wel eens goed, wat afstand nemen van je onderwerp. Alleen als Den Haag zich weer eens uitliet… Lees verder »

Ikki en de fiscus ~ Belastingwet BES

October 24, 2016
bld_logo_belastingdienst

Wet van 16 december 2010 houdende vaststelling van de Wet Belastingwet BES (Belastingwet BES) – Geldend van 01-01-2017 t/m heden Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen… Lees verder »

Over de Koninkrijksrechtkring

October 24, 2016
jasje

Over de Koninkrijksrechtkring Deze site gaat uit van de Koninkrijksrechtkring en heeft tot doel informatie over het koninkrijksrecht te verzamelen, toegankelijk te maken en ook te vermeerderen en te intensiveren. Het is een archief: een plaats waar informatie kan worden gevonden, zoals zij is gerangschikt volgens thema’s die samen het koninkrijksrecht in brede zin beschrijven, althans voorzover dit in de… Lees verder »