Wikipedia ~ Openbaar lichaam

juni 23, 2015

Rijkswapen_der_Nederlanden.svg

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De provincies en gemeenten worden in artikel 123 en verder van de Nederlandse Grondwet geregeld. De waterschappen in artikel 133.

Artikel 134 van de Nederlandse grondwet bepaalt dat “bij of krachtens de wet openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven”.

Artikel 135 bepaalt dat de wet regels geeft ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen (gemeenten, provincies, waterschappen en de BES-eilanden) zijn betrokken, en dat daarbij in de instelling van een nieuw openbaar lichaam kan worden voorzien. Dit wordt nader uitgewerkt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Eind 2011 stuurde de regering een voorstel van wet aan de Tweede Kamer om in de Grondwet een nieuwe categorie openbare lichamen te creëren, het ‘Caribisch openbaar lichaam’ (te regelen in een nieuw artikel 132a) waarop ook de grondwettelijke bepalingen voor gemeenten en provincies (artikelen 124, 125 en 127 t/m 132) van toepassing worden verklaard.

Lees verder: https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_lichaam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *