Ziektekostenverzekering en gezondheidszorg op Bonaire

november 7, 2017

FM

Ziektekostenverzekering en gezondheidszorg op Bonaire, hoe zit het en wat moet je weten. De zorgverzekering heet voluit “Zorgverzekering voor Bonaire Caribisch Nederland”, de ZVK, en is de algemene zorgverzekering voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Dit is een uniforme verzekering voor alle rechtmatige inwoners en dient de rechtsgelijkheid en het voorkomt dat sommige mensen onverzekerd blijven. Deze verzekering omvat zowel geneeskundige als langdurige zorg (vroeger: AVBZ).

Zodra je bent ingeschreven op Bonaire en in het bezit bent van een “Sedula”, een identiteitskaart, dan ben je automatisch verzekerd tegen ziektekosten. Op Bonaire hoef je niet rechtstreeks te betalen voor de zorgverzekering. De zorgverzekering wordt gefinancieerd uit belasting geld, werkgeverspremie en Rijksgeld uit Nederland.

Niet iedereen is automatisch verzekerd via de nieuwe basis verzekering. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld stagiairs, au-pairs en studenten van buiten de eilanden. Ook enkele groepen van tijdelijke werknemers vallen buiten de basisverzekering.

De zorgverzekering houdt in ieder geval in:

  • Huisartsenzorg
  • Medisch- specialistische zorg
  • Ziekenhuiszorg
  • Paramedische zorg
  • Farmaceutische zorg en medicijnen
  • Hulpmiddelen
  • Verloskundige zorg
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer
  • Langdurige zorg in verband met ouderdom, een ziekte of handicap al dan niet gepaard gaande met verblijf in een instelling (bijvoorbeeld thuiszorg).

Het is belangrijk dat je altijd je Sedula bij je hebt wanneer je gebruik maakt van een zorgverlener op het eiland en als je bij een apotheek bent. Aan de hand van je Sedula controleert de zorgverlenende instantie of je recht hebt op de zorgverzekering en hoef je niet te betalen.

Voor uitgebreide informatie en een overzicht van het basispakket kun je terecht op de website van de De Zorgverzekering Bonaire.

Bron: http://bonairebestliving.com/ziektekostenverzekering-en-gezondheidszorg-op-bonaire/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *