Masterplan Bonaire 2030

februari 14, 2020

Masterplan

De opkomst was in positieve zin verrassend en de techniek deed het na een aarzelende start ook naar behoren.
Het Bestuurscollege van Ikki’s eiland had de bevolking opgeroepen om naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Den Haag te komen om een bijdrage te leveren aan het Masterplan Bonaire 2030.
Dat Masterplan is door de lokale overheid in het leven geroepen om met zijn allen na te denken over de toekomst van het eiland. Om betrokkenen die in Europees Nederland wonen een kans te geven om mee te praten had het ministerie haar poorten woensdagnamiddag jl. opengezet.

Tanja Fraai van WeConnect zorgde ervoor dat de bijeenkomst volgens plan verliep. Het lokale bestuur was vertegenwoordigd door de gezaghebber, de heer Edison Rijna, en door mevrouw Nina den Heyer, gedeputeerde. De derde politicus, de heer Elvis Tjin Asoe, moest zich verontschuldigen. Griep was hem de baas.

Na de inleidende woorden van de gezaghebber en de gedeputeerde werden de bezoekers in groepjes gedeeld. Gewapend met een groot vel papier en een viltstift werden de groepjes geacht zich af te zonderen om ideeën en invallen vorm te geven.
Na een half uur riep mevrouw Fraai met strenge stem iedereen weer bij elkaar. Met een korte presentatie mocht ieder groepje laten zien welke thema’s van belang worden geacht. In de komende week hoop ik hierop terug te komen.

Symbolisch was dat de jongeren grotendeels achterin de zaal plaats hadden genomen. Maar hun tijd komt.
De gezaghebber liet weten een tweede ambtstermijn te ambiëren, met wat voorbehoud. Opvallender was zijn uitspraak dat ‘het eiland er nu al zo uitziet dat het de vraag is of dit wel de weg is.’
Die uitspraak van de heer Rijna laat zien dat de route naar 2030 naast dromen, ook geplaveid is met veel hobbels en obstakels. Net als de wegen op het eiland.

Noot:
Website Masterplan: (Papiamentu) https://www.masterplanbonaire.com/pa/ of (Engels) https://www.masterplanbonaire.com/en/
Noot bij de noot: De site van het Masterplan laat het Nederlands achterwege. Dat ook bij de actie voor het behoud van het natuurgebied Bolivia de voertaal Engels is, laat zien dat het Nederlands, naast het Papiamentu, niet langer gezien wordt als verbindende taal op het eiland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *