De brief aan J.

augustus 17, 2020

Zonsondergang

Beste J.,
Het heeft even tijd gekost, maar ik denk dat ik er nu achter ben waarom je opleiding voor verpleegkundige, die je op je geboorte-eiland hebt genoten, niet als volwaardig wordt gezien in Den Haag. Die omschrijving is voor mijn rekening.

Voor de beantwoording van je mail van vorige week heb ik hulp gehad van een ambtenaar die thuis is in de wetgeving (Wet BIG) waar jij de dupe van bent. Voor alle duidelijkheid, deze mevrouw vertelde dat het probleem waar jij tegen aanloopt niet nieuw is. Fundashon Mariadal heeft al een aantal keren het probleem onder de aandacht van de twee betrokken ministeries gebracht, maar tot op vandaag heeft blijkbaar niemand genoeg moed verzameld om met een oplossing te komen.

Terwijl de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevr. drs. E. Schippers, in november 2011 schreef:
‘Voor personen die een opleiding op een van de eilanden van Caribisch Nederland afronden, zullen daar waar het de registratie in het BIG-register betreft over enkele jaren dezelfde regels gelden als voor degenen die een opleiding in Nederland hebben afgerond.’
Nu biedt ‘enkele jaren’ wat rek, maar negen jaar is wel erg ruim.

Fundashon Mariadal (FM) is naast zorgaanbieder ook een onderwijsinstelling die onder meer de opleiding tot verpleegkundige, die jij gevolgd hebt, verzorgt.
FM verzorgde die opleiding in samenwerking met ROC Top, die de diploma’s uitreikte. Toen bleek dat ROC Top niet in het bezit was van ‘een erkenningsbesluit volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs BES’, was zij niet bevoegd om diploma’s uit te reiken op Bonaire. Waarmee een einde kwam aan een jarenlang gedoogbeleid.
FM heeft daarop een aanvraag tot erkenning van de opleiding gedaan. Op 1 augustus 2018 werd namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het erkenningsbesluit verstrekt aan FM. Vanaf dat moment vallen de diploma’s die FM uitreikt binnen de reikwijdte van het BES-onderwijsstelsel.

Zoals je in de afgelopen maanden hebt gemerkt, heeft dat niet opgeleverd wat je zou mogen verwachten.
In tegenstelling tot de diploma’s van erkende Nederlandse opleidingsinstituten komen de diploma’s die FM uitreikt niet in aanmerking voor BIG-registratie.
Hou je vast. Je kunt een erkenningsprocedure volgen, zie: Hoofdstuk VI van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Het diploma wat jij nu hebt, wordt gezien als ‘buitenlands’ diploma en daar tellen andere regels voor. (Zie ook: Hoofdstuk VI van de Wet BIG). Ik stuur je die wetgeving mee als bijlage.
Om in aanmerking te komen voor BIG-registratie moet je dus een verklaring van vakbekwaamheid verkrijgen. Daarvoor moet je een kostbare en langdurige weg afleggen.

Zoals je schreef, op Bonaire is de BIG-registratie niet verplicht. In Europees Nederland is dit wel een eis. Nu jij door familieomstandigheden in dit deel van het Koninkrijk bent komen wonen, loop je tegen de beperkingen van de mogelijkheden op passend werk aan. Je kunt niet aan de slag als verpleegkundige, je kunt geen vervolgopleiding volgen, zelfs stage lopen kun je niet. Ook al voldoe je, gezien je opleiding, aan precies dezelfde kwaliteitseisen die hier in Europees Nederland gelden.

Ondanks de belofte van mevr. Schippers in 2011 is er nog geen stap gezet om dit probleem op te lossen. Daar zou ik aan toe kunnen voegen dat de twee betrokken ministeries – Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport – al verschillende keren toezeggingen hebben gedaan om deze ongelijke behandeling te lijf te gaan.
Waarom deze beloftes niet worden gevolgd door daden? Ik weet het niet.

De vriendelijke mevrouw in Den Haag wees erop dat de oplossingen niet zo ingewikkeld zijn.
Omdat ministeries veel verweten kan worden, maar niet dat ze haast hebben, schetste zij twee wegen om de problemen waar jij tegenaan bent gelopen, op te lossen.

Voor de korte termijn zou de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid aangepast kunnen worden. Ik zal je maar niet lastigvallen met Artikel 13 van die Regeling en artikel 32 van de wet BIG, maar geloof me maar dat op basis van de Circulaire Vakbekwaamheid buitenlandse gediplomeerden volksgezondheid eenvoudig een tijdelijke oplossing voor jouw probleem bestaat. Voor de lange termijn zit de oplossing in een aanpassing van artikel 32 van de Wet BIG en het Besluit opleidingseisen verpleegkundige (2011).

Als je wilt stuur ik je de complete uitleg. Krijg je niet alleen Artikel 2 van dat Besluit cadeau, maar ook als extraatje de nodige artikelen uit WEB BES, WEB en artikel 6.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijke onderzoek.
Of je daar gelukkig van wordt, weet ik niet.

Wie weet gaat binnenkort de knop om in Den Haag. Sinds kort is mevrouw Tamara van Ark de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij zal ongetwijfeld voortvarend haar nieuwe functie invulling willen geven.

Voor nu wens ik je sterkte.
En ik hoop dat het uitzendwerk je toch plezier biedt.

Hartelijke groeten,

Vorige week kreeg ik een e-mail van een verpleegkundige die door familieomstandigheden naar Europees Nederland is verhuisd een paar maanden geleden. Ze vroeg zich verbaasd af waarom haar diploma Verpleegkunde hier in EN niet telt. De zoektocht naar het antwoord leverde boeiende correspondentie op. Zoals vaak meldde zich al snel een helpende hand.
Omdat J. niet het enige slachtoffer is van het feit dat Bonaire als buitenland wordt beschouwd, hebben we in overleg besloten deze brief openbaar te maken.

Links:

Wet BIG:
https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/wet–en-regelgeving

Hoofdstuk VI van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ako58niyr

Wet Educatie en Beroepsonderwijs BES:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028395/2020-08-01

Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022606/2007-10-13

Besluit opleidingseisen verpleegkundige 2011
https://wetten.overheid.nl/BWBR0030267/2011-08-01

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2020-08-01

Circulaire Vakbekwaamheid buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027468/2015-12-22

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *