Over schuld

May 24, 2021

Drukwerk

bonaire.nu 23 mei 2021

Een blik op Facebook laat zien dat er verschillend wordt gedacht over al die nieuwe
resorts die over het eiland uitgestrooid worden als muisjes op een beschuit.
De een ziet met massa de kassa rinkelen, de ander ziet het eiland afglijden richting Ibiza.
Op de Facebookpagina Bonaire Future Forum: Opportunity from Crisis, stelde Adnan
Hassan, een van de beheerders van de pagina, de vraag wie verantwoordelijk moet
worden gehouden voor ‘het falen bij het richting geven aan de toekomst van het eiland.’

De 1500 leden van die pagina werden geholpen door de maker van de enquête. Ze
konden een kruisje zetten bij bijv. de Gedeputeerden, het RCN of bij Den Haag, als
mogelijke boosdoeners. Ook was er de mogelijkheid om zelf nog een schuldige toe te
voegen.

Ruim negentig mensen namen de moeite de enquête in te vullen. De meerderheid koos
voor de optie dat iedereen die genoemd werd, schuldig was. Eenzaam en alleen was de
stemmer die voor Den Haag als hoofdschuldige koos.

Bij het nut van een dergelijke enquête kun je vragen stellen. Want wat zouden die
Gedeputeerden hebben gedaan als alle 1500 leden hen als verantwoordelijken hadden
aangewezen? Zouden ze de volgende ochtend vroeg heimelijk hun kantoor
binnensluipen, de papieren vlug in hun tas stoppen om voorgoed van de aardbodem te
verdwijnen? Wat als Den Haag unaniem tot boosdoener wordt uitverkoren? Vermoedelijk
zal de staatssecretaris niet diezelfde dag zijn ontslag aanbieden.

Misschien is het nut van deze enquête de symboolfunctie. Is het niet meer en niet minder
dan een manier om het ongenoegen over de gang van zaken op het eiland vorm te
geven.

Als je de indruk hebt dat de vertegenwoordigers van de lokale politiek ongrijpbaar zijn en
uitblinken door het gebrek aan visie, kan een peiling dat ongenoegen in kaart brengen.
Want die lokale vertegenwoordigers zijn degenen die je als kiezer aan moet spreken als
je het over je eiland hebt. Den Haag, RCN, de Directie Ruimte en Ontwikkeling en de
Gezaghebber spelen in eerste instantie de bijrollen.

Of is de enquête een opmaat naar een nieuwe politieke beweging?
De geschiedenis kent verschillende voorbeelden van bewegingen die gestoeld zijn op
onvrede met de heersende moraal.
Over twee jaar zijn er verkiezingen op het eiland. Dat geeft een nieuwe partij tijd om zich
te manifesteren.
De vraag die dan opduikt is wie het voortouw neemt om een nieuw gezicht aan het
politieke landschap toe te voegen?
Een mooi onderwerp voor een peiling.

Dat in die peiling van het Bonaire Future Forum één potentiele schuldige niet genoemd
wordt, is curieus. Wat is de rol van de kiesgerechtigde?

Of heeft de bedenker van de enquête een of meerdere boeken van de Amerikaanse
journalist Henry Louis Mencken in de kast staan?
Dan heeft hij vast gelezen dat Mencken schreef: ‘Democratie is een zielig geloof in de
collectieve wijsheid van individuele onwetendheid.’
Klaar ben je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *