Unkobon en de informateur

May 28, 2021

Unkobon

Een paar dagen geleden stuurde de consumentenbond Unkobon een noodkreet naar de informateur, mevrouw drs. I.M. Hamer, om de armoede op het eiland onder de aandacht te brengen.
Sneller dan verwacht kreeg de bond vanochtend antwoord.

Geachte mevrouw Grutters
Secretaris Consumentenbond Unkobon
Bonaire

Betreft: uw schrijven d.d. 25 mei 2021

Dank voor uw schrijven inzake de wat u noemt ‘langdurige grootschalige armoede in het Openbaar Lichaam Bonaire.’

In de gesprekken met de vertegenwoordigers van de politieke partijen over een mogelijk regeerakkoord zullen wij aandacht besteden aan uw brief. Want die armoede is ons een zorg.

Zoals u schrijft, de eerste stappen richting oplossing zijn in de afgelopen jaren gezet.
De overheid heeft een aantal onderzoeken inzake de armoede uit laten voeren waardoor een mogelijk toekomstig beleid kan leunen op een verantwoorde basis.
Ook zal u bekend zijn dat verschillende verantwoordelijke politici deze onderzoeken hebben gebruikt om op verschillende momenten stippen aan de horizon te plaatsen waardoor de contouren van beleid zichtbaar zijn geworden.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat uw eiland niet het enige slachtoffer is van het beleid van de afgelopen tien jaar. Ook in Europees Nederland leven iets meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Van hen leefden er 391.000 al minstens vier jaar in armoede. Niet dat gedeelde smart, halve smart betekent. Maar het illustreert dat de werkelijkheid misschien iets complexer is dan u veronderstelt.

Dat ik u daarnaast wijs op het feit dat ook dit jaar weer een grote groep kiesgerechtigden haar stem heeft uitgebracht op de verantwoordelijke voor het gevoerde beleid, de heer Rutte, laat zien dat niet iedereen de genoemde armoede een ‘smet op het blazoen van Nederland’ vindt.

In de komende gesprekken over het regeerakkoord zal uw brief dan ook de aandacht krijgen die het verdient.

Met vriendelijke groet,
De Informateur

Brief Unkobon: https://unkobon.org/wp-content/uploads/2021/05/Brief-aan-mevrouw-Hamer-.pdf?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *